Dette er en toårig, lønnet utdanning. Som ferdig utdannet er man kvalifisert for arbeid ved fengsler og friomsorgskontor. Etter endt utdanning følger ett års plikttjeneste.