Vestfold friomsorgskontor

Kriminalomsorgen region sør


Hvor møter den domfelte opp?
Den domfelte møter til avtalt tid og sted ved vårt kontor i Tønsberg. Veibeskrivelse gis sammen med skriftlig innkalling eller på telefon.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

 • VINN
 • Kortprogram rus
 • Sinnemestring
 • Alternativ til vold (ATV)
 • Empatiprogrammet «Hva snakker vi om?»
 • Samtalegrupper/foreldreveiledning
 • Arbeidstreningsgruppe

Andre tilbud

 • Individuelle samtaler
 • Temakvelder
 • Opplæring/utdanning og kurs/veiledning i samarbeid med fylkeskommunens oppfølgingsklasse på "Utsikten", Søndre Berg
 • Utstrakt samarbeid med oppdragsgivere om samfunnsnyttig tjeneste i kommunene i Vestfold, og de frivillige, ideelle og humanitære organisasjoner
 • Muligheter for deltakelse i programvirksomhet i samarbeid med andre enheter i kriminalomsorgen (kontakt oss for nærmere informasjon)