Verdal fengsel

Kriminalomsorgen region nord

verdal

Verdal fengsel ligger i Verdal kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. At fengslet har lavere sikkerhetsnivå (tidligere betegnet som åpent fengsel) betyr at det er innrettet med færre fysiske sikkerhetstiltak enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Fengslet har ordinær kapasitet på 60 plasser. 

Informasjon før straffegjennomføringen

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Verdal fengsel ligger i utkanten av Verdal sentrum. Det er tjue minutters gange fra jernbanestasjonen til fengslet. De fleste domfelte velger å ta drosje, en kjøretur på omkring fem minutter. Dette må i tilfelle dekkes av den domfelte selv. Eget kjøretøy tillates ikke parkert på fengselets område under soning. Besøkende kan parkere rett utenfor porten.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg gyldig legitimasjon (digitalt førerkort er ikke gyldig legitimasjon).

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan ha med seg anvendelige klær til bruk utenom vanlig arbeidstid, undertøy, treningstøy, toalettsaker, frimerker, lesestoff og ett glass med pulverkaffe. Tobakkskvoten er på seks (6) pakker røyketobakk eller 240 sigaretter eller seks (6) esker snus. 

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Arbeidsklær, håndduker, pute/dyne og sengeklær.

Informasjon under straffegjennomføringen

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved oppmøte blir innsatte innskrevet og får en kort innføring om gjeldende regler og rutiner, og en kartlegger om den innsatte trenger bistand til noe. Innsatte blir vist rundt i fengslet og tildeles rom. Det er samlet oppmøte på verksmesters kontor første virkedag etter ankomst. Her blir innsatte informert og forklart sine arbeidsoppgaver, også om sikkerheten vedrørende arbeidsdriftens maskiner. Alle innsatte har aktivitetsplikt.

Innsatte som ønsker samtale med helsepersonell eller har med medisiner får samtale med lege og/eller sykepleier. Legen er ved fengslet på torsdager, sykepleier på ukedager.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Hver lørdag får den innsatte bestille handlevarer. Disse blir utlevert onsdag etter middag. Det kan handles kioskvarer, tobakk, blader, toalettartikler og lignende etter godkjent vareutvalg.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Utenom arbeidstiden kan innsatte ringe fra telefonbokser i avdelingene. Telefonboksene er åpne fra kl. 14.50 - 23.15 mandag til fredag og kl. 07.30 - 23.15 lørdag og søndag. Fengslet er behjelpelig med nødvendige telefoner til offentlige kontorer.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skolen ved fengslet drives av Steinkjer videregående skole, avdeling Furuskogen. Les mer på skolens nettside. På fengslet tilbys det korte kompetansegivende kurs med fokus på yrkesfaglig opplæring og i tillegg andre matnyttige kurs. Vi benytter også avdeling Furuskogen hvor det undervises i allmennfagene norsk, engelsk og matematikk, samt holdes prosjekter i friluftsliv og kunst og håndverk.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Palleproduksjon. Det produseres ca. 80-90 forskjellige pallesorter
Produksjon av badestamper, cowboygriller, større griller, bord, stoler og skap. Vedlikehold på fengslets område og på fengslets bygninger.
Renhold
Depottjeneste
Kjøkkentjeneste

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Diverse kurs og fritidsaktiviteter. Hobbyrommet er normalt åpent på tirsdag ettermiddag.

Informasjon for besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Personer som ønsker å besøke innsatte i fengslet må søke på eget skjema. Hver innsatt kan ha et begrenset antall besøkende og det er kun godkjente besøkende som kan ringe til fengslet og bestille besøk. Besøk fra offentlige etater avtales med ledelsen i fengslet. Besøk kan da komme i stand på kort tid.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Ordinære besøk avvikles på lørdager og søndager. Hver innsatt kan ta imot ett besøk på èn time pr. uke. I tillegg avvikles besøk på høytidsdager. På besøksrommet er det plass til maksimalt tre besøkende. Klokkeslett for besøk er: 10.30, 13.00, 14.30 og 17.30.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ta med seg mat som nytes under besøket. Mat og drikke kan ikke tas med inn i fengslet etter besøk. Ellers kan man ta med tidsskrifter, aviser, klær og toalettsaker.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Fengselet har leker og spill til utlån. Besøk av barn kan gjennomføres utenfor ordinær besøkstid. Det blir da en større ro rundt besøket.