Verdal fengsel ligger i Verdal kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. At fengslet har lavere sikkerhetsnivå (tidligere betegnet som åpent fengsel) betyr at det er innrettet med færre fysiske sikkerhetstiltak enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Fengslet har ordinær kapasitet på 60 plasser. 

Informasjon før straffegjennomføringen

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Verdal fengsel ligger i utkanten av Verdal sentrum. Det er tjue minutters gange fra jernbanestasjonen til fengslet. De fleste domfelte velger å ta drosje, en kjøretur på omkring fem minutter. Dette må i tilfelle dekkes av den domfelte selv. Eget kjøretøy tillates ikke parkert på fengselets område under soning. Besøkende kan parkere rett utenfor porten.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg gyldig legitimasjon (digitalt førerkort er ikke gyldig legitimasjon).

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan ha med seg anvendelige klær til bruk utenom vanlig arbeidstid, undertøy, treningstøy, toalettsaker, frimerker, lesestoff og ett glass med pulverkaffe. Tobakkskvoten er på seks (6) pakker røyketobakk eller 240 sigaretter eller seks (6) esker snus. 

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Arbeidsklær, håndduker, pute/dyne og sengeklær.

Informasjon under straffegjennomføringen

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved oppmøte blir innsatte innskrevet og får en kort innføring om gjeldende regler og rutiner, og en kartlegger om den innsatte trenger bistand til noe. Innsatte blir vist rundt i fengslet og tildeles rom. Det er samlet oppmøte på verksmesters kontor første virkedag etter ankomst. Her blir innsatte informert og forklart sine arbeidsoppgaver, også om sikkerheten vedrørende arbeidsdriftens maskiner. Alle innsatte har aktivitetsplikt.

Innsatte som ønsker samtale med helsepersonell eller har med medisiner får samtale med lege og/eller sykepleier. Legen er ved fengslet på torsdager, sykepleier på ukedager.

Kontantfritt fengsel 
Kriminalomsorgens fengsler er kontantløse. Dette innebærer at innsatte ikke kan medbringe kontanter til Verdal fengsel. Dersom det likevel medbringes kontanter vil de bli oppbevart i effektlager frem til løslatelse. Private penger kan overføres til fengselet via bank! Private penger kan brukes til blant annet kjøp av ringetid og handling av kioskvarer. For å sette inn penger på privatkonto må det overføres til fengselskontoen via nettbank:  Kontonummer 1506 29 84365. Innbetaling må merkes med fullt navn og fødselsdato. 

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Hver lørdag får den innsatte bestille handlevarer. Disse blir utlevert onsdag etter middag. Det kan handles kioskvarer, tobakk, blader, toalettartikler og lignende etter godkjent vareutvalg.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Utenom arbeidstiden kan innsatte ringe fra telefonbokser i avdelingene. Telefonboksene er åpne fra kl. 14.50 - 23.15 mandag til fredag og kl. 07.30 - 23.15 lørdag og søndag. Fengslet er behjelpelig med nødvendige telefoner til offentlige kontorer.

Skoletilbud og opplæring 
Skolen i fengselet drives av Steinkjer videregående skole, avdeling OKINT (Opplæring i Kriminalomsorgen I Nordre Trøndelag). Skolen tilbyr opplæring innenfor grunnskole og videregående skole, og personer med ungdoms- eller voksenrett prioriteres etter Opplæringsloven. Det tas utgangspunkt i hver elev sitt behov for opplæring. Det kan også legges til rette for studier på høgskole/universitet om våre ressurser tillater det og det er praktisk gjennomførbart.

Skoleavdelingen i Verdal fengsel
Tlf: 74 07 30 23 /-29 
E-post: livans@trondelagfylke.no  
Skolen i fengselet er hovedsakelig et tilbud om selvstudier, men med tilrettelagt undervisning med faglærere etter behov. Er du i et opplærings- eller studieløp? Lærling? Privatist? Kan det være aktuelt for deg å starte opplæring? Karriereveiledning Realkompetansevurdering?

Oppfølgingsklassen «Furuskogen» på Steinkjer videregående skole 
Tlf: 47 70 44 91 
E-post: andra@trondelagfylke.no
Dette er et tilbud for de som er, eller har vært, i kontakt med kriminalomsorgen gjennom ulike straffegjennomføringer; fengsel, EK (elektronisk kontroll), samfunnsstraff, ND (narkotikaprogram med domstolskontroll, bøtetjeneste. Her kan man fullføre påbegynt opplæring eller starte helt på nytt.

​Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?

  • Palleproduksjon 
  • Produksjon av badestamper, cowboygriller, større griller, bord, stoler og skap. Vedlikehold på fengslets område og på fengslets bygninger.
  • Renhold
  • Depottjeneste
  • Kjøkkentjeneste
  • Hvilke fritidstilbud har fengslet?

Hvilke fritidstilbud har fengslet? 
Fengselet har et godt utbygd bibliotek som har åpent to dager i uka. Treningsrom med diverse apparater, spinningsykler og bordtennis. Hobbyrom som normalt er åpent tirsdag ettermiddag. 
Det arrangeres jevnlig bingo, filmkvelder og andre tilstelninger i samarbeid med Røde Kors og andre frivillige organisasjoner.

 

Informasjon for besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Personer som ønsker å besøke innsatte i fengselet, må søke elektronisk ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.

Hver innsatte kan ha et begrenset antall besøkende og det er kun godkjente besøkende som kan ringe til fengselet og bestille besøk. Besøk fra offentlige etater avtales med ledelsen i fengselet. Besøk kan da komme i stand på kort tid.

Har du ikke elektronisk ID kan du laste ned skjema for besøkstillatelse og sende det inn pr. brev eller e-post til postmottak. Denne måten vil ta noe lengre tid før den blir behandlet.

Hva er besøkstidene i fengselet?
Ordinære besøk elektronisk eller fysisk besøk avvikles på lørdager og søndager. Hver innsatt kan ta imot ett besøk på en time pr. uke. I tillegg avvikles besøk på høytidsdager. På besøksrommet er det plass til maksimalt tre besøkende. Klokkeslett for besøk er: 10.30, 13.00, 14.30, og 17.30.

Hva kan besøkende ha med seg?
Besøkende kan ta med seg mat som spsies under besøket. Mat og drikke kan ikke tas med inn i fengselet etter besøk. Ellers kan man ta med seg tidsskrifter, aviser, klær og toalettsaker.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Fengselet har leker og spill til utlån. Besøk av barn kan gjennomføres utenfor ordinær besøkstid mandag eller torsdag ettermiddag. Da blir det større ro rundt besøket.