Innsatte i fengslene har stemmerett på linje med alle andre, noe som ikke er tilfelle i mange andre land.

- I et demokrati er det viktig å legge til rette for at alle får brukt sin stemmerett, og vi ser at det er mange samfunnsengasjerte innsatte som vil benytte sin stemmerett i år, forteller fengselsleder i Oslo fengsel, Nils Leyell Finstad.

Debatten ble arrangert av Oslo fengselsfunksjonærers forening og Røverradion i samarbeid med kultur- og fritidsavdelingen i Oslo fengsel.

Det kom en rekke svært gode spørsmål fra engasjerte innsatte, og debatten omhandlet blant annet rusreform, psykisk helse, straffens lengde og innhold, samt behovet for et nytt Oslo fengsel.

NRK publiserte nylig en artikkel om valg og valgdeltakelse blant innsatte. Artikkelen er tilgjengelig på www.nrk.no/vestland/aleks-brukar-stemmeretten-bak-murane-1.15623767?fbclid=IwAR2bf0yI7ZPX-hXtnxMeka15tgg9egTbXafce06xFYQvrAbcpUhgrAWbbuM

NRKs lokalsending for Oslo og Viken har vært til stede på valgdebatt i Indre Østfold fengsel, avd. Eidsberg - www.nrk.no/video/nyheter-fra-oslo-og-viken_23f5ef8d-1644-4e5b-b662-5c5c1c8f966b. Innslaget starter 06.50 ut i sendingen.