Det er besluttet en endring av organiseringen/organisasjonskartet til KDI gjeldene fra 1. mars 2021. Formålet er å styrke KDIs utviklingsorienterte og strategiske arbeid og videreutvikle direktoratets faglige rolle. I den forbindelse lyses det nå ut fire direktørstillinger på følgende områder: