Mobil Versjon

Utlendingsfengsel på Kongsvinger åpnet

I dag åpnet Kongsvinger fengsel utlendingsenheten på Vardåsen. Det er første gang i Norge at det opprettes en slik enhet, og både presse og statssekretær Pål Lønseth var tilstede.
Kongsvinger fengsel omvisning Lønseth

Imponerende arbeid

Pål Lønseth mente det var gjort et imponerende arbeid på Kongsvinger fengsel for å raskt omstille seg til å bli et fengsel for utlendinger som skal sendes ut av landet. I dag åpnet første avdeling med 15 innsatte, i løpet av året skal hele fengselet bli lagt om til utlendingsenhet med 97 fengselsplasser.

Både skolen, bibliotekstilbudet, tilbud knyttet til religion og maten er allerede lagt om på fengselet. Undervisningen foregår nå på engelsk og fokuserer på basisferdigheter som skrive og regne, i tillegg til datakunnskaper. Målet er å tilby de innsatte et innhold som gjør det lettere for dem å komme tilbake til samfunnet i eget hjemland.

Kongsvinger fengsel Enger foto Jens Haugen
Fengselsleder ved Kongsvinger Gaute Enger (Foto:Glåmdalen, Jens Haugen)

Spesialkompetanse og tilpasset innhold

Da bestillingen om en utleningsenhet kom i statsbudsjettet kom 8. oktober startet fengselsleder Gaute Enger straks arbeidet med organiseringen av enheten. Alle tilsatte har vært involvert, enten ved å være en del av de 13 arbeidsgruppene som har jobbet på spreng fram mot åpning 10. desember, eller ved å være med på kurs for å bygge kompetanse hos de ansatte.

Kongsvinger fengsel skal bli et fengsel med spesialkompetanse på å jobbe med utenlandske innsatte, både i forhold til overføring til eget hjemland og i forhold til at innholdet i soningen skal være tilpasset dem som ikke skal tilbake til det norske samfunnet.

Samarbeid i justissektoren

- Å ha Kongsvinger som en utlendingsenhet bidrar også til et tettere samarbeid med justissektoren, spesielt med utlendingsmyndighetene og med politiet, Sa Pål Lønseth. - Jeg er svært opptatt av å bedre samhandlingen innen sektoren vår. Dette igjen bidrar til en raskere uttransportering av de innsatte med utvisningsvedtak og innsatte som er besluttet soningsoverført til hjemlandet. Dette er noe regjeringen er opptatt av, og dere på Kongsvinger vil være et viktig ledd også videre i dette arbeidet.