Trondheim fengsel

Kriminalomsorgen region nord

Trondheim fengsel

Trondheim fengsel består av tre avdelinger. Hovedavdelingen Nermarka har høyt sikkerhetsnivå og en kapasitet på 155 plasser. Avdelingen har egne seksjoner for varetekt, dom, forvaring, rus og kvinner. Fengselets administrasjon ligger også her. Avdeling Leira og avdeling Kongensgate har lavt sikkerhetsnivå med henholdsvis 29 og 10 plasser. Fengslet har 218 årsverk.

Informasjon før straffegjennomføring

Beliggenhet:
Trondheim fengsl ligger ca. 15 minutters biltur nordvest for sentrum. Man kan også ta buss nr. 18 fra Dronningensgate.

Oppmøte:
Innkalte er pliktig til å møte jf. innkalling. Legitimasjon MÅ medbringes.

 

Innsatte skal møte uten å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler (promilletest vil bli tatt ved oppmøte og urinprøver for å avdekke andre rusmidler kan tas ved oppmøte og ellers under hele soningsforløpet) 

Ta med resepter eller annen dokumentasjon på hvilke medisiner du bruker, og medisiner for de første dagene. Medisiner må medbringes i originalemballasjen fra apotek. Helseavdelingen sørger for medisiner videre under oppholdet. Ta også med annen dokumentasjon om helse som kan være viktig ifm. soningen. LAR-behandling i Trondheim fengsel: LAR-brukere tillates kun bruk av suboxone-film og metadon under soning. 

 

Hva kan innsatte ta med inn:
Sigaretter, tobakk eller snus tillates ikke medbrakt. Det er røykeforbud innendørs i fengslet, men innsatte kan røyke på utvalgte uteområder og tidspunkter. Det er mulig å få kjøpt sigaretter og snus i fengselsbutikken. Klær og sko til bruk under soning (max. 2 kolli). Barbermaskin/hårklippemaskin og elektrisk tannbørste.

Det er ikke tillatt medbrakt andre elektriske/elektroniske komponenter, herunder MP-spillere/IPod etc.

 

Kontanter vil bli satt inn på fengselets klientkonto, og bruk er regulert iht. gjeldende retningslinjer.

Innsatte vil ved ankomst få utlevert tøysekk med klær, sengetøy, håndduker og toalettsaker.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?

Den innsatte vil bli møtt i mottagelsen. Her registreres personalia, samt alle medbrakte effekter. Den innsatte vil også bli kroppsvisitert. Den innsatte vil så bli plassert i en ledig celle, før han eller hun blir kontaktet av en betjent for å bli arbeidsplassert. I løpet av den første uka blir den innsatte kalt inn til samtale med helseavdelingen. 

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte kan handle på fengselets butikk én dag per uke.

Arbeid:
Innsatte har arbeidsplikt under soning, og vil da arbeidsplasseres på et av de ulike verkstedene, kjøkken, gårdsdrift, teknisk avdeling eller til renhold. Alle arbeidsplasser er godkjent som opplærings-/ læringeplass, dette i tett samarbeid med skoleavdelingen ved fengselet.

Skole:
Charlottenlund videregående skole har egen avdeling ved Trondheim fengsel. Her kan innsatte tilbys grunnskole- og videregåendeutdanning, studiespesialisering, tilrettelegging av høyskole- og universitets studium, bygg- og anleggsteknikk, ulike yrkesfaglige kortkurs m.m. (Opplæring i samarbeid med arbeidsdriften)
 
Fritid:
Innsatte tilbys lufting 1 gang pr. dag. Videre har fengselet flombelyst fotballbane, løpebane, tennisbane, gymsal / forsamlingssal m.m. Alle avdelinger har egne treningsrom. Innsatte tilbys også ulike kulturelle arrangement (konserter, underholdning, kontakt med ulike foreninger etc.). Fengselet har også en musikkbinge for øvinger.
 
Bibliotek:
Trondheim folkebibliotek har egen avdeling i Trondheim fengsel.

Kontaktbetjent:
Alle innsatte blir tildelt en kontaktbetjent etter oppmøte og som vil bistå den innsatte med veiledning og framtidsplanlegging. 

Besøk:
Innsatte har anledning til å motta besøk av familie og venner 1 gang pr. uke. 

Telefonering:
Innsatte kan ringe ut inntil 20 minutter i uka, dersom kapasitetsmessige forhold ikke er til hinder for det. Pårørende kan ikke ringe direkte inn til innsatte 

Post:
Brev kan sendes til og fra innsatte. E-post og internett er ikke tillatt.

Informasjon til besøkende

Hva er besøkstidene i fengslet?
Det er nye besøkstider grunnet koronasituasjonen. 

Besøk er på mandag, torsdag og fredag kl 16.00, 17.30 og 19.00.
Det kan unntaksvis gis besøk på lørdager for langveisfarende, disse må avtales med fengselet i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder kun 1 besøk pr. lørdag.

Tirsdag er det glassvegg-besøk kl 16.00, 17.30 og 19.00
Søndag er besøksbestillingsdag mellom kl 12.00-17.00.

Det oppfordres til å bruke gjennomføre besøk ved hjelp av videokonferanse, dette for å minske smittefaren i fengselet mest mulig.
Besøkstidene kan forandres på kort varsel hvis Koronasituasjonen endrer seg.»

Hva kan den besøkende ha med seg?
Ved Trondheim fengsel er det ikke tillatt å medbringe mat eller snacks som kan spises under besøket. Varm drikke, brus og sjokolade o.l fåes kjøpt på fengslets automater.

Informasjon til pårørende med barn

Ved Trondheim fengsel har man eget besøksrom tilrettelagt for barn med blant annet TV, DVD spiller barnefilmer,tegnesaker, leker og bøker.

Trondheim fengsel har egen barneansvarlig. Har du behov for informasjon om hvordan ting kan gjøres for å bedre, eller for å opprettholde kontakten mellom den innsatte og ditt/dine barn kan du ta kontakt pr mail:
Barneansvarlig.Trondheim.fengsel@kriminalomsorg.no eller ringe Trondheim fengsel på tlf: 73 82 60 00 eller73 82 60 37. Spør etter barneansvarlig.

Barn av innsatte kan også selv ta kontakt om det er noe de vil snakke om

Nyttige linker:
FFP Trøndelag
For Fangers Pårørende
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 23
Telefon: 22 11 41 30/ SMS: 940 03 120
http://www.ffp.no/no/ffp_ung/

Alarmtelefon for Barn og Unge
Er du redd når du er hjemme?
Blir du utsatt for vold eller overgrep?
Eller ruser de voksne seg?
Du kan ringe gratis på 116 111.

Nødtelefonen er åpen når barneverntjenestens kontor er stengt. I ukedagene er det åpent fra kl 15:00 og til kl 08:00 neste morgen. I helgene er det åpent hele døgnet.