Trondheim fengsel og forvaringsanstalt, Leira avdeling, ligger i på Bjørkmyr i Trondheim kommune og er en enhet med lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 28 plasser, alle for mannelige innsatte. Leira avdeling er en livs-/rusmestringsavdeling.

Til hovedfengsel

Informasjon før gjennomføring av straffa

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Buss 54. Leira ligger 7 km fra sentrum med dårlig bussforbindelse, få avganger med buss. Avdeling Leira ligger landlig til 7 km fra Trondheim fengsel.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Privattøy, toalettsaker om mulig fritidsbekledning.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Ta kontakt for nærmere orientering.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Arbeidstøy osv

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Orientering, kartlegging og samtaler. Dagen etter ankomst er det skole eller arbeid.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Vi handler på nærbutikken på handledager.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Ved kjøp av telefonkort fins det tre telefonbokser til fritt bruk.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Ta kontakt for nærmere orientering.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Opplæring i bilfag, leira har et bilverksted som er autorisert, gjennom Charlottenlund videregående skole. Vi gir også tilbud om truckførerbevis i samarbeid med NAV.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Gartneri, vedlikeholdsavdeling, renhold, vaskeri, kjøkken, bilverksted og stall.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Leira har et allsidig fritidstilbud.

Annet som er spesielt for avdelingen?
Foreldreveiledningskurs, leilighet som kan brukes til overnatting sammen familie eller barn. Samtalegruppe som ruskonsulentene er ansvarlig for, obligatorisk for alle kategorier av innsatte.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID, er det fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. 

Hva er besøkstidene i fengslet?

  • Innsatte kan motta et besøk en gang pr. uke av en varighet på 5 timer. Innsatte med barn kan få et ekstrabesøk av 5 timer.
  • Besøksdager / tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 15:30 – 20:30.
  • Lørdag 5 timer i perioden kl.10:00 til 18:00 og søndag 5 timer i perioden kl. 10:00 til 19:30.
  • Spesielle besøksregler for lengre helgeperioder (jul, nyttår). På ”røde dager” er det ekstrabesøk fra kl. 1400 – 19:30.
Hva kan den besøkende ha med seg?
 Mat, klær, tobakk osv.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
 Lekepark, fine uteområder, besøksleilighet og leker.