Trondheim fengsel og forvaringsanstalt, Leira avdeling, ligger i på Bjørkmyr i Trondheim kommune og er en enhet med lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 31 plasser, alle for mannlige innsatte. Avdeling Leira samarbeider med avdeling Trondheim fengsel, avdeling Nermarka, om utslusing av forvaringsinnsatte. 

Leira avdeling er en livs- og rusmestringsenhet som har konsekvenspedagogikk som plattform i arbeidet med innsatte. Konsekvenspedagogikk bygger på praktisk humanisme og eksistensialistisk filosofi, der mennesket betraktes som tenkende, villende og handlende. Friheten til å handle og forpliktelsen til å bære konsekvensene av handlingene sees på som grunnleggende elementer i all læring. Begrepet sosial handlingskompetanse er gjennomgående. Dette handler om å lære å velge mellom formålstjenlige handlingsalternativer i samspill og samarbeid med andre.

Til hovedfengsel

Informasjon før gjennomføring av straffa

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Buss 54. Leira ligger 7 km fra sentrum med dårlig bussforbindelse, få avganger med buss. Avdeling Leira ligger landlig til 7 km fra Trondheim fengsel.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Privattøy, toalettsaker om mulig fritidsbekledning.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Ta kontakt for nærmere orientering.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Arbeidstøy osv

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Orientering, kartlegging og samtaler. Dagen etter ankomst er det skole eller arbeid.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Vi handler på nærbutikken på handledager.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering? 
Ved kjøp av telefonkort fins det tre telefonbokser til fritt bruk.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Ta kontakt for nærmere orientering.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Gartneri, renhold, kjøkken og hundedaghjem.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Leira har et allsidig fritidstilbud.

Annet som er spesielt for avdelingen?
Pappaprogram, Er-vil-kan-program, Kriminalitet som livsstil-program, samtalegrupper, yoga, sirkeltrening, samarbeid med stiftelsen Fire.

Les mer om programmene på programbank.no

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende til fengselet kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å opprette bruker og logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal.

Det er fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir, men det tar lengre tid enn å levere elektronisk.  

Utenlandske statsborgere:
Utenlandske statsborgere skal også søke i selvbetjeningsportalen. Utenlandske statsborgere trenger ikke bank-ID, men må verifisere e-postadresse og telefonnummer før søknaden kan opprettes. Opplysningen i skjema kan bli sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlag for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget. 

Hva er besøkstidene i fengslet?

  • Innsatte kan motta et besøk en gang pr. uke av en varighet på 5 timer. Innsatte med barn kan få et ekstrabesøk av 5 timer.
  • Besøksdager / tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 15:30 – 20:30.
  • Lørdag 5 timer i perioden kl.10:00 til 18:00 og søndag 5 timer i perioden kl. 10:00 til 19:30.
  • Spesielle besøksregler for lengre helgeperioder (jul, nyttår). På ”røde dager” er det ekstrabesøk fra kl. 1400 – 19:30.
Hva kan den besøkende ha med seg?
 Mat, klær, tobakk osv.


Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
 Lekepark, fine uteområder, besøksleilighet og leker.