Kongensgate avdeling er en frigangsavdeling og er en avdeling under Trondheim fengsel og forvaringsanstalt. Kapasitet: 10 plasser. Ligger i Trondheim sentrum.

Til hovedfengsel

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
 Det er gangavstand fra Trondheim sentrum hvor all kollektivtransport stanser. Buss og tog har stoppested like ved.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Legitimasjon, egne klær og sko (ute/inne), bakkort/kontanter.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Mobiltelefon og pc (vi har internett tilgang)

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Sengetøy og håndklær.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Informasjon om avdelingen m/brannrutiner og gjennomgang av reglene i avdelingen. Oppmøte til skole/jobb første virkedag etter ankomst.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte får diverse varer fra Trondheim fengsel etter utfylling av skjema. De kan også handle på en butikk i nærheten av avdelingen hver dag.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan disponere egen mobiltelefon i avdelingen. Kan også kjøpe kontantkort til bruk på innsattes telefon.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Klær, tv, radio og bilder.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Det er ikke eget skoletilbud i avdelingen. Innsatte er elever/studenter i offentlig/privat skole under oppholdet.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Har ikke egen arbeidsdrift i avdelingen. Innsatte arbeider i ordinære bedrifter utenfor avdelingen. Arbeidstiden skal foregå på dagtid, for mer informasjon ta kontakt direkte med avdelingen.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Det gjennomføres aktiviteter etter forslag fra innsatte/ansatte og det skal være minst 2 deltagere fra innsatte.

Annet
Trimløype, billetter til fotball- og håndballkamper. Seneste innetid fra perm, jobb og aktiviteter er kl.22. Innsatte som er lønnsmottakere betaler pr. tiden kr.450,- pr. uke i husleie.
Innsatte uten inntekt mottar dagpenger, pr. tiden kr. 73,- pr virkedag.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende til søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. Ta kontakt med fengselet dersom du har behov for papirversjon av søknadsskjemaet.  

Hva er besøkstidene i fengslet?
Innsatte kan motta besøk 1 gang pr.uke av 3 timer. På høytidsdager innvilges ekstra besøk. Innsatte med barn kan motta 1 ekstra besøk av 3 timer pr. uke.

Hverdager: kl.17 - 22 Helg/helligdager: kl.15 - 22.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Alt av lovlig mat og drikke. 

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Egen besøksstue med leker og tv. Kan også bruke en park med lekeapparater som ligger i nærmiljøet.