Trondheim fengsel, Leira avdeling

Kriminalomsorgen region nord

leira1

Trondheim fengsel, Leira avd. fengsel ligger i på Bjørkmyr i Trondheim kommune og er en enhet med lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 28 plasser fordelt på både 4 kvinner og 24 menn. Leira avdeling er en livs/rusmestringsavdeling.

Til hovedfengsel

Informasjon før gjennomføring av straffa

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Buss 54. Leira ligger 7 km fra sentrum med dårlig bussforbindelse, få avganger med buss. Avdeling Leira ligger landlig til 7 km fra Trondheim fengsel.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Privattøy, toalettsaker om mulig fritidsbekledning.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Ta kontakt for nærmere orientering.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Arbeidstøy osv

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Orientering, kartlegging og samtaler. Dagen etter ankomst er det skole eller arbeid.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Vi handler på nærbutikken på handledager.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Ved kjøp av telefonkort fins det tre telefonbokser til fritt bruk.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Ta kontakt for nærmere orientering.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Opplæring i bilfag, leira har et bilverksted som er autorisert, gjennom Charlottenlund videregående skole. Vi gir også tilbud om truckførerbevis i samarbeid med NAV.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Gartneri, vedlikeholdsavdeling, renhold, vaskeri, kjøkken, bilverksted og stall.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Leira har et allsidig fritidstilbud.

Annet som er spesielt for avdelingen?
Foreldreveiledningskurs, leilighet som kan brukes til overnatting sammen familie eller barn. Samtalegruppe som ruskonsulentene er ansvarlig for, obligatorisk for alle kategorier av innsatte.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle besøkende skal forhåndsgodkjennes.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Mandag, onsdag, fredag, lørdag og søndag. Hverdager etter kl 1500. Lørdager og søndager er det besøkstid etter kl. 1300. Det er et besøk pr uke a 6 timer. Brukes besøk til egne barn er det 2 pr uke a 6 timer.

Hva kan den besøkende ha med seg?
 Mat, klær, tobakk osv.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
 Lekepark, fine uteområder, besøksleilighet og leker.