Tromsø fengsel ligger i Tromsø kommune i Troms, og er en enhet med høyt og lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 59 plasser. 39 plasser på avdeling med høyt sikkerhetsnivå og 20 plasser på avdeling med lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har en avdeling for kvinner. 

Informasjon før straffegjennomføring (last ned samisk tekst i høyrekolonnen)

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Tromsø fengsel ligger ca. 7 km. fra Tromsø sentrum, noen hundre meter nord for universitetssykehuset Nord-Norge. Benyttes taxi er besøksadressen Baldersveg 15, tar man seg frem ved hjelp av buss kan buss nr 20, 21, 42 eller 32 benyttes fra Tromsø sentrum.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Domfelte må ha med seg gyldig legitimasjon og soningsinnkalling.
Hva KAN den domfelte ha med seg?
Ved avdeling med høyt sikkerhetsnivå kan den domfelte ha med seg klær, nødvendige toalettsaker og lesestoff. Av elektriske artikler tillates Barbermaskin, hårklipper, elektrisk tannbørste og diskman med ørepropper, DVD/Blue Ray spiller (uten nettverkskort/bluetooth, WIFI). Av spillkonsoller tillates følgende typer: X-box 360 (gammel type), X-box 360E og Playstation 2 (Dette er spillkonsoll uten nettverkskort/WIFI).

Domfelte kan også bringe med seg en begrenset mengde tobakk (5 pakker sigaretter/tobakk eller snus). Vi anbefaler at den domfelte har med seg litt penger til innkjøp på første handledag, og til å betale for telefonbruk. Kontantene blir satt inn på egen konto.

Ved avdeling for lavere sikkerhetsnivå bør den domfelte ha med seg klær, og hvis mulig ha med fritidsklær/sko siden avdelingen har mulighet til å dra på aktiviteter utenom fengselet. Domfelte kan også ha med seg barbermaskin, nødvendige toalettartikler, lesestoff og et begrenset omfang av nødvendige bruks- og prydgjenstander. Domfelte kan også bringe med seg en begrenset mengde tobakk. (5 pakker sigaretter/tobakk eller snus).

Kontanter inntil kr 2000,- kan bringes med. Kontantene blir registrert ved oppmøte, men må oppbevares av den domfelte selv.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved avdeling med høyt sikkerhetsnivå kan innsatte med lite private klær få mulighet til å låne dette av fengselet. Domfelte som ikke er bemidlet ved innsettelse, kan få utlevert tannbørste, tannkrem og såpe.

Ved avdeling med lavere sikkerhetsnivå må den domfelte selv ha med seg private klær og toalettsaker. Her deles det ikke ut noe verken i form av klær eller toalettsaker.

Informasjon under straffegjennomføring (last ned samisk tekst i høyrekolonnen)

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Den domfelte vil bli registrert inn ved høyt sikkerhetsnivå når han/hun møter til straffegjennomføring. Her registreres personalia, samt alle medbrakte effekter. Den innsatte vil også bli kontrollert. Innsatte får tildelt eget rom og får en innføring i de mest nødvendige rutiner. Om domfelte får plass på avdeling med høyt sikkerhetsnivå eller ved avdeling for lavere sikkerhetsnivå er en vurdering som blir gjort ved innsettelsen. På avdelingen vil vedkommende få mer informasjon om soningen og hvilke tilbud og muligheter vi har ved Tromsø fengsel. Vedkommende vil bli tilbudt arbeid eller undervisning, og vil også få mulighet til å snakke med sykepleier/lege i løpet av de første dagene i fengselet.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
I avdeling med høyt sikkerhetsnivå kan innsatte bestille varer for inntil 500 kroner på den ukentlige handledagen. Innsatte kan handle varer ut i fra en egen liste med nødvendige dagligvarer, samt snus og tobakk.
Innsatte ved avdeling for lavere sikkerhetsnivå har mulighet til å handle i ordinær dagligvarebutikk en gang i uken, da Tromsø fengsel ikke har noen form for kiosk inne på området. Dette gjøres avdelingsvis sammen med en betjent. Ordinære dagligvarer med unntak av kosttilskudd og rusmidler aksepteres. Øl, lettøl og alkoholfritt øl aksepteres ikke.

 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
I avdeling med høyt sikkerhetsnivå har domfelte mulighet til å ringe i inntil tjue minutter per uke. Den innsatte betaler selv for ringetid og får utlevert personlige koder for bruk. Bestilling av ringetid skjer en gang i uken og den innsatte bestemmer selv hvor mye penger han/hun vil betale inn for hver bestilling.
Avdeling med lavere sikkerhetsnivå har to telefonkiosker som kan brukes ubegrenset. Den innsatte betaler selv for ringetid og får utlevert personlige koder for bruk. Bestilling av ringetid skjer en gang i uken og den innsatte bestemmer selv hvor mye penger han/hun vil betale inn for hver bestilling.
Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Ved avdeling for høyt sikkerhetsnivå kan domfelte i tillegg til klær og toalettartikler ha med seg playstation, x-box eller lignende. Man kan ha DVD spiller, MP3 spiller, CD- og DVD plater. Fengselet tillater kun originale CD/DVD plater. Spillemaskiner og lignende med internetttilkopling eller opptaksfunksjon tillates ikke. Utstyr som kan fungere som et USB-minne tillates ikke. Det sendes ut sammen med innkallingen en liste over hva og hvor mye domfelte kan ha med seg.

Ved avdeling for lavere sikkerhetsnivå kan domfelte ha bilder, duk, liten gulvmatte og spillkonsoll. Av spillkonsoller tillates følgende typer: X-box 360 (gammel type), X-box 360E og Playstation 2 (Dette er spillkonsoll uten nettverkskort/WIFI). Spillkonsollet skal også inn for kontroll. Spillemaskiner og lignende med internett-tilkoblig/opptaksfunksjon tillates ikke.

 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
I avdeling med høyt sikkerhetsnivå har Tromsø fengsel et samarbeid med Breivika videregående skole. Skolen gir undervisning i teoretiske og yrkesrettede fag. I yrkesrettede fag samarbeider skolen med verkstedet på fengselet.
I avdeling for lavere sikkerhetsnivå gis tilbud om dataundervisning, der innsatte kan kvalifiseres til datakortet. Undervisning i generelle fag som matematikk, norsk og engelsk kan tilpasses den enkelte.
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Domfelte i norske fengsler har aktivitetsplikt. Tromsø fengsel tilstreber at alle innsatte skal sysselsettes på dagtid.
I avdeling med høyt sikkerhetsnivå kan innsatte sysselsettes med arbeid på verkstedet, i vaskeriet, på kjøkkenet og med renhold/vedlikehold. Det kan også tilbys forefallende arbeid.
Avdeling med lavere sikkerhetsnivå har eget mekanisk-, tre - og skinnverksted hvor innsatte får tilbud om generell arbeidserfaring. Her lages materiell både for private og offentlige instanser.  Det gis også tilbud om sysselsetting innenfor renhold og vedlikehold.
Hvilke fritidstilbud har fengslet?

Ved avdeling for høyt sikkerhetsnivå tilbys det trening i gymsal eller med apparater tre ganger per uke. Videre har Tromsø kommune en filial av biblioteket i fengselet som det er mulig å besøke en gang i uken. Røde Kors sin visitortjeneste har også felles arrangementer med jevne mellomrom. Hvis innsatte ber om det kan det også avtales besøk til den enkelte innsatte av en fra visitortjenesten. Prest er tilsatt i 50 prosent stilling ved fengselet, og er tilgjengelig for samtale for innsatte som måtte ønske det.

Ved avdeling for lavere sikkerhetsnivå er det daglige aktiviteter for alle som soner ved avdelingen. Aktivitetene kan være bowling, bibliotek, tur med fjellheisen, besøk ved byens museer, fotballkamper, kajakkpadling, ski/alpin, gå - turer, overnattingsturer, kulturelle arrangement osv.
Annet som er spesielt for fengslet/avdelingen
Ved avdeling med høyt sikkerhetsnivå er det en rusmestringsenhet. Enheten har 7 plasser og det er en særlig tilrettelegging for rusavhengige innsatte. Spesialisthelsetjenesten er en del av dette tilbudet og vil tilby behandling til innsatte.

Informasjon til besøkende (last ned samisk tekst i høyrekolonnen)

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Innsatte som ønsker å motta besøk må selv sende søknadsskjema til sine pårørende/venner. Besøkende fyller ut søknaden som returneres fengselet for behandling. Søker må ringe fengselet for å få vite hvorvidt søknaden er godkjent eller avslått. Dette kan ta to-fem virkedager.

Ved avdeling for høyt sikkerhetsnivå bestilles besøk i tidsrommet mandag-fredag kl. 17.00-20.00 og lørdag/søndag mellom kl. 10.00-20.00. Her gjennomføres besøkene i utgangspunktet med kontroll. Innsatte kan motta ett besøk i uken av inntil én times varighet

I avdeling med lavere sikkerhetsnivå kan besøk bestilles alle dager i tidsrommet 09.30-20.00. Her gjennomføres besøkene uten kontroll. Innsatte kan motta ett besøk i uken av inntil én times varighet.

Hva er besøkstidene i fengslet?

Avdeling med høyt sikkerhetsnivå:  
Lørdag 11:00-12:05, 12:20-13:25 og 18:05-19:10 
Søndag 11:00-12:05 12:20-13:25 og 18:05-19:10 

Det er også mulig å gjennomføre SKYPE-samtaler. Mulige tidspunkt for gjennomføring: 
Lørdag: 11:00-12:05, 12:20-13:25 og 18:05-19:10 
Søndag: 11:00-12:05, 12:20-13:25 og 18:05-19:10 

Avdeling med lavere sikkerhetsnivå:
Tirsdag 17:00-18:00, 18:10-19:10 og 19:20-20:20
Torsdag 17:00-18:00, 18:10-19:10 og 19:20-20:20
Søndag 11:30-12:30, 12:40-13:40, 13:50-14:50, 17:00-18:00 og 18:10-19:10

Hva kan den besøkende ha med seg?
I avdeling for høyt sikkerhetsnivå kan det være besøk underlagt ulike kontrolltiltak. Ved besøk underlagt kontrolltiltak (som bruk av glassvegg eller påsyn) er det ikke anledning til å ta med mat. Ilegges slikt kontrolltiltak, er det den besøkende som har klageadgang på vedtaket om kontrolltiltak.

Ved besøk uten slike kontrolltiltak kan besøkende ha med seg mat som skal være i lukket, forseglet emballasje. Drikke kan kun kjøpes på fengselets brusautomat. Fengslet har kaffe og te. Etter endt besøk kan domfelte få med seg eventuelt innlevert lesestoff. Andre effekter som ønskes innlevert til innsatte, registreres og legges på lager for eventuell godkjenning.

CD/DVD/Blue-Ray plater er tillatt å gi inn, i tillegg til klær, sko, bøker, blader, og andre effekter som tillattes på rommet. Innsatte kan ikke motta forbruksvarer som matvarer, godteri, tobakk og toalettartikler. Besøkende kan også ha med seg penger til innsatte, som leveres i vakta. Pengene settes inn på innsattes konto i fengselet.

I avdeling for lavere sikkerhetsnivå kan besøkende kan ta med mat/drikke/kaffe/te som fortæres under besøket. Når besøket er avsluttet skal besøkende ta med alt av rester ut igjen. Effekter som klær og sko kan medbringes den innsatte, men skal leveres i vakta for kontroll. Besøkende kan ha med penger til den innsatte, men ikke tobakk/sigaretter og snus.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?

I Tromsø fengsel tilstreber vi oss å møte barn på en hensynsfull måte. Vi ønsker å fremme en positiv opplevelse av besøket. Samtidig kan det være nødvendig å gjennomføre kontroll og foresatte bes derfor være behjelpelig med å gjøre dette skånsomt for barnet.

I avdeling med høyt sikkerhetsnivå har fengselet et eget stort familiebesøksrom med leker for barn som kommer på besøk. Rommet har barneplakater på veggene samt lekematter på gulvet.

I avdeling med lavere sikkerhetsnivå er det to besøksrom hvor ett av rommene er tilrettelagt for barn. Familiebesøksrommet er stort og inneholder bl.a et stort utvalg leker som biler, dukker, bamser, lekekjøkken m/utstyr, gyngehest, liten sykkel, bøker, tegnesaker og spill for alle aldersgrupper. Rommet har barneplakater på veggene samt lekematter på gulvet.