Hvor møter den domfelte opp?

Den domfelte blir innkalt til det kontoret vedkommende sokner til.

Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Veibeskrivelse blir gjort etter avtale.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Program mot ruspåvirket kjøring
  • Brotts Brytet
  • Trafikk og fart
  • Trafikk og rus

Annet innhold som er spesifikt for kontoret

  • Tiltak i forhold til økonomi
  • Temasamtaler i forhold til aktuell kriminalitet med film som hjelpemiddel/verktøy
  • Lovbrudd og offersamtale

Til hovedkontor