Hvor møter den domfelte opp?

Kontoret ligger midt i Harstad sentrum, midt imot Gjensidige.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Brotts-Brytet
  • Sinnemestring
  • Program mot ruspåvirket kjøring

Annet innhold som er spesifikt for kontoret

  • Øknomikurs
  • Trafikk og Fart
  • ATV (Alternativ Til Vold)

Til hovedkontor