Hvor møter den domfelte opp?

Domfelte møter på sted og tidspunkt angitt i innkalingen.

Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Friomsorgskontoret ligger i Hammerfest sentrum, ved siden av Nissensentret, med inngang ifra kaia.

Til hovedkontor

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Brotts-Brytet 
  • Lovbruddssamtalen
  • Trafikk og Rus 
  • Program mot ruspåvirket kjøring
  • Sinnemestring

Annet innhold som er spesifikt for kontoret

  • Økonomikurs 
  • Trafikk og Fart