Troms og Finnmark friomsorgskontor

Kriminalomsorgen region nord


Hvor møter den domfelte opp?

Domfelte møter opp i Fredrik Langes gate 19-21, 3. etg i Tromsø. 

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Brotts-brytet
  • Sinnemestring
  • Trafikkprogram
  • Program mot ruspåvirket kjøring

Annet innhold som er spesifikt for kontoret

  • Økonomikurs
  • Trafikk og Fart
  • Fokus - stressmestring/mindfulness.
  • ATV (Alternativ Til Vold)
Underkontor