Hvor møter den domfelte opp?

Hvis ikke annet er avtalt, skal den domfelte møte opp i Trøndelag friomsorgskontors lokaler, i ekspedisjonen ved aktuell avdeling.

Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Avdeling Trondheim:
Ligger sentralt i Trondheim i Kongens gate 60, 2. etasje. Nærmeste bussholdeplass er Hospitalkirka, Kongens gate og Prinsens gate. Rutetider: www.atb.no, www.nsb.no og andre aktuelle nettsider.

Avdeling Steinkjer:
Ligger sentralt i Steinkjer i Sannangata 3, sidegate til Kongens gate. Nær busstasjon og jernbane. 

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Sinnemestring "Brøset-modellen
  • Brotts-Brytet Drives både av friomsorgen og av samarbeidspartnere
  • En-til-en
  • Program mot ruspåvirket kjøring

Annet innhold som er spesifikt for det enkelte kontor

BRIK – Behovs og ressurskartlegging i kriminalomsorgen
 
Gjenopprettende prosess i Konfliktrådet.
Samtaler om hvordan kriminalitet, rusmiddelbruk og livsstil har påvirket andre. Kan føre til møte med personer knyttet til lovbrudd eller andre som har blitt berørt. Dette forutsetter at alle involverte samtykker.

Økonomitiltak
Kortvarig gruppetiltak med fokus på hverdagsøkonomi, økonomistyring, gjeld m.m.

Trafikk og fart. Kortvarig gruppetiltak for personer som har begått fartsovertredelser og / eller har problem med annen risikoatferd i trafikken. 

MI-gruppe / samtalegruppe endringsprosess
Motivasjons- og endringssamtaler i gruppe uavhengig av lovbrudd

Rådgivning og opplæring i oppfølgingsklasser 
Charlottenlund vgs. avd Oppfølgingsbasen og Steinkjer vgs. avd. Furuskogen 
-  Generell rådgivning i forhold til studiekompetanse, studier på høgskole /
    universitet og arbeid 
- Tilpasset undervisning i ulike fag fra videregående skole (mest teoretiske fag)
-  Kan fortsette påbegynt utdanning eller starte helt på nytt
-  Kan henvise til tester i forhold til dysleksi, dyskalkuli og realkompetansevurdering    (Oppfølgingsbasen) 
- Skriving av selvbiografi (Furuskogen)

Samfunnsnyttig tjeneste i samarbeid med CRUX Jarlegården oppfølgingssenter i Steinkjer

Diverse tiltak i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Trondheim 
Eks. Natteravn, Åpen kirke og Engleverksted

Diverse tiltak i samarbeid med Frelsesarméen og Fretex

Individuelle samtaler med ulike metoder (kognitiv tilnærming, motiverende intervju m.m.) hos friomsorgskontoret og / eller hos samarbeidspartnere
Kriminalitetsforebyggende samtaler knyttet til rusmiddelbruk, lovbrudd, livsstilsendringer m.m.

Samfunnsnyttig tjeneste på kirkegårder (ikke vinter)
-
Friomsorgen samarbeider med ulike offentlige etater, samt frivillige / ideelle lag og organisasjoner for å tilby et bredt spekter av tiltak i straffegjennomføringen tilpasset den enkelte domfelte.