Sandal avla mastergradseksamen i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2009. Hun har hele sin yrkesbakgrunn fra kriminalomsorgen og Ila, der hun har vært bl.a. juridisk saksbehandler og leder for juristene i fengselet. Hun kommer nå fra stilling som assisterende fengselsleder.

Ila fengsel og forvaringsanstalt har plass til 124 innsatte, hvorav 83 er forvaringsplasser. Fengselsbygningene på Ila er for tiden under bygningsmessig rehabilitering, og de innsatte er midlertidig flyttet til Romerike fengsel Ullersmo avdeling på Kløfta. Rehabiliteringen skal etter planen være fullført i mai neste år, og de innsatte flyttes da tilbake fra Ullersmo til Ila. 

- Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Ila er et veldrevet fengsel med ansatte med høy kompetanse og stort engasjement. For tiden er vi samlokalisert med Ullersmo, i påvente av rehabilitering av lokalene på Eiksmarka, og vi har en spennende tid foran oss med planlegging av både returen tilbake og oppstart i «nye lokaler» neste år, sier Sandal.

Hun tiltrer i stillingen 1. august. 

Ila er landets største forvaringsanstalt. Forvaring er en tidsubestemt straff som skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet og samtidig gi den forvaringsdømte mulighet til å endre sin atferd og tilpasse seg et liv i frihet.

Frem til Ila fengsel er tilbake i egne lokaler i Bærum våren 2023, vil fengselsleder Ole Johnny Rydland være øverste ansvarlig for begge anstaltene på Ullersmo.