Telemark fengsel, Kragerø avdeling

Kriminalomsorgen region sør

kragero

Telemark fengsel, Kragerø avdeling ligger i Kragerø kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordninær kapasitet på 18 plasser fordelt på innsatte med varetektsdommer og domfelte. Fengselet er forbeholdt kvinnelige innsatte.  

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til fengslet?
Man kan reise til Kragerø fengsel med bil eller buss. Med bil tar man av fra E18 mot Kragerø sentrum og kjører ca 2 mil. Etter å ha kjørt gjennom 3 tunneller som kommer i rask rekkefølge tar man av til høyre i rundkjøringen og kjører opp Fermannsbakken. Deretter tar man skarpt til høyre og kjører ca 300 meter forbi en stor hvit sveitservilla. Ta da til venstre med en gang. Bak denne ligger fengselet.

Hva MÅ den innsatte ha med seg?
De må ha med seg soningsinnkallingen og gyldig legitimasjon. Private klær og treningstøy må også medbringes i begrenset omfang.

Hva KAN den innsatte ha med seg?
De kan ha med seg toalettsaker og barbersaker som vil bli visitert ved ankomst. Arbeidstøy kan medbringes, men fengselet har også slikt til utlån. Forøvrig kan den innsatte ha med badebukse til bruk i svømmehall, private penger, frimerker og enten inntil tre pakker uåpnet tobakk eller seks pakker med sigaretter eller 10 bokser snus. Medisiner må godkjennes av tilsynslegen. Det er tillatt med private smykker i et mindre omfang. Det er ikke tillatt med alkohol og andre rusmidler. Det er heller ikke tillatt å ha med tv, radio/kassettspiller, walkman eller mobiltelefon. Bil kan ikke parkeres på fengselets område under soningen.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den innsatte har mulighet til å få utlevert tannkrem, tannbørste, såpe, kam, barberhøvel og undertøy dersom han ikke har med dette selv.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet? 
Innsattes personalia registreres ved mottakelsen. Alle medbrakte effekter blir også registrert og fordelt til effektlager, eller til rommet i forhold til oversikt over effekter som er tillatt på avdelingene. Det blir fylt ut et helseskjema med opplysninger om kosthold, medisiner og rusmiddelbruk. Kontaktbetjent blir tildelt i løpet av det første døgnet. Denne tar en samtale med innsatte så fort det er mulig.

Hva kan de innsatte kjøpe av varer i fengslet?
De innsatte får utlevert en kantinevarelapp på tirsdager som er påført maks handlebeløp. På onsdager leverer fengslet disse til en dagligvarebutikk. Varetektsinnsatte kan benytte private penger, mens domfelte kun kan benytte inntil kr 450 av privatpenger og resten opp til kr 900 av arbeidspenger. Én gang i måneden kan de innsatte handle i byens butikker for å skaffe nødvendige artikler som den vanlige kjøpmannen ikke har. Handlingen foregår i forbindelse med innvilget fremstilling eller ved at vakten handler for den innsatte.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte som ikke er sikkerhetsklarert kan ringe i tjue minutter per uke, fordelt på to samtaler. Innsatte som er sikkerhetsklarert og bor på avd. B kan ringe inntil tretti minutter pr. uke.. Telefontiden er mandag pluss torsdag til søndag fra kl. 17.00 - 19.00.

Hvilket skoletilbud gis til de domfelte ved fengslet? 
Vi har skole to dager i uka. Der har vi følgende tilbud: 

  • Dataundervisning
  • Grunnskole
  • Videregående skole, allmennfag eller yrkesfag

Undervisningen skjer individuelt, og fire dager i uka undervises det i matfag.

Det kan gis adgang til frigang for å gå på skole ute. Et gjennomtenkt og godt organisert opplegg utarbeides i samarbeid med kontaktbetjenten og læreren.

Hvilket tilbud gis ved arbeidsdriften i fengslet?
Den innsatte har generell aktivitetsplikt og tilbys følgende:

  • Økonomarbeid
  • Pakking av skruer
  • Varetektsinnsatte kan pålegges renhold og annet husarbeid i fengslet.

Den innsatte gis godtgjørelse for utført arbeid.

Det gis adgang til frigang for å arbeide ute. Et gjennomtenkt og godt organisert opplegg utarbeides i samarbeid med kontaktbetjenten.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Avd.B fellesskap i TV-stue. Trimrom hvor 2 kan trene sammen. Sikkerhetsklarerte kan få være med i svømmehall, kino div. trimaktiviteter, gåturer, sykkeltur, skitur, osv.

Annet som er spesielt for fengslet?
Sinnemestringsprogram 2 - 4 ganger i året.
Rusmestringsprogram.

Informasjon til besøkende

 Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Den innsatte må sende et søknadsskjema for besøk til den han ønsker besøk av. Søknaden returneres vår adresse i Sandnes, vurderes så av fengselet, og eventuelt godkjent besøkstillatelse sendes til den besøkende. Besøk kan innvilges for inntil fire personer av gangen, og nærmeste familie regnes som én person. Besøkstid bestilles av den besøkende, senest samme dag. Mandag, tirsdag og torsdag er i utgangspunktet forbeholdt kontrollerte besøk.
Innsatte som ikke er sikkerhetsklarert, kan få ha et besøk per uke på en time per besøk. Innsatte som er sikkerhetsklarert kategori 3, kan få ha to besøk per uke på en time per besøk.
Visitortjenesten kommer hver onsdag kl. 19-20.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Mandag: 17.30 – 18.30
Tirsdag: 17.30 – 18.30, 19.00 – 20.00
Onsdag: 17.30 – 18.30
Torsdag: 17.30 – 18.30
Fredag: 17.30 – 18.30, 19.00 – 20.00
Lør. og søndag: 13.00 – 14.00, 17.30 – 18.30 og 19.00 – 20.00
Mandag, tirsdag og torsdag er i utgangspunktet forbeholdt kontrollerte besøk, øvrige dager er forbeholdt ukontrollert. Etter kontrollert besøk, kan kontroll søkes opphevet

Hva kan den besøkende ha med seg?
De besøkende må vise frem legitimasjon og besøkstillatelse når de kommer. De kan ha med seg penger, klær, toalettsaker og lesestoff til den innsatte, som må leveres fengselsbetjenten før besøket begynner.
Det er ikke tillatt å røyke på besøksrommet.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Vi har barnebord og stoler, lekekasse og barnebøker.