Telemark fengsel, Kragerø avdeling

Kriminalomsorgen region sør


Telemark fengsel, Kragerø avdeling ligger i Kragerø kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordninær kapasitet på 18 plasser fordelt på innsatte med varetektsdommer og domfelte. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til fengslet?
Man kan reise til Kragerø fengsel med bil eller buss. Med bil tar man av fra E18 mot Kragerø sentrum og kjører ca 2 mil. Etter å ha kjørt gjennom 3 tunneller som kommer i rask rekkefølge tar man av til høyre i rundkjøringen og kjører opp Fermannsbakken. Deretter tar man skarpt til høyre og kjører ca 300 meter forbi en stor hvit sveitservilla. Ta da til venstre med en gang. Bak denne ligger fengselet.

Hva MÅ den innsatte ha med seg?
De må ha med seg soningsinnkallingen og gyldig legitimasjon. Private klær og treningstøy må også medbringes i begrenset omfang.

Hva KAN den innsatte ha med seg?
De kan ha med seg toalettsaker og barbersaker som vil bli visitert ved ankomst. Arbeidstøy kan medbringes, men fengselet har også slikt til utlån. Forøvrig kan den innsatte ha med badebukse til bruk i svømmehall, private penger, frimerker og enten inntil tre pakker uåpnet tobakk eller seks pakker med sigaretter eller 10 bokser snus. Medisiner må godkjennes av tilsynslegen. Det er tillatt med private smykker i et mindre omfang. Det er ikke tillatt med alkohol og andre rusmidler. Det er heller ikke tillatt å ha med tv, radio/kassettspiller, walkman eller mobiltelefon. Bil kan ikke parkeres på fengselets område under soningen.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den innsatte har mulighet til å få utlevert tannkrem, tannbørste, såpe, kam, barberhøvel og undertøy dersom han ikke har med dette selv.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet? 
Innsattes personalia registreres ved mottakelsen. Alle medbrakte effekter blir også registrert og fordelt til effektlager, eller til rommet i forhold til oversikt over effekter som er tillatt på avdelingene. Det blir fylt ut et helseskjema med opplysninger om kosthold, medisiner og rusmiddelbruk. Kontaktbetjent blir tildelt i løpet av det første døgnet. Denne tar en samtale med innsatte så fort det er mulig.

Hva kan de innsatte kjøpe av varer i fengslet?
De innsatte får utlevert en kantinevarelapp på mandager som er påført maks handlebeløp. På tirsdager leverer fengslet disse til en dagligvarebutikk. Varetektsinnsatte kan benytte private penger, mens domfelte kun kan benytte inntil kr 500,- av privatpenger og resten opp til kr 1000,- av arbeidspenger. Én gang i måneden kan de innsatte handle i byens butikker for å skaffe nødvendige artikler som den vanlige kjøpmannen ikke har. Handlingen foregår i forbindelse med innvilget fremstilling eller ved at vakten handler for den innsatte. Ved framstilling kan innsatte ta med privat bankkort.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte som ikke er sikkerhetsklarert kan ringe i tjue minutter per uke, fordelt på to samtaler. Innsatte som er sikkerhetsklarert og bor på avd. B kan ringe inntil tretti minutter pr. uke.. Telefontiden er mandag pluss torsdag til søndag fra kl. 17.00 - 19.00.

Hvilket skoletilbud gis til de domfelte ved fengslet? 
Vi har skole to dager i uka. Der har vi følgende tilbud: 

  • Dataundervisning
  • Grunnskole
  • Videregående skole, allmennfag eller yrkesfag

Undervisningen skjer individuelt, og fire dager i uka undervises det i matfag.

Det kan gis adgang til frigang for å gå på skole ute. Et gjennomtenkt og godt organisert opplegg utarbeides i samarbeid med kontaktbetjenten og læreren.

Hvilket tilbud gis ved arbeidsdriften i fengslet?
Den innsatte har generell aktivitetsplikt og tilbys følgende:

  • Økonomarbeid
  • Pakking av skruer
  • Varetektsinnsatte kan pålegges renhold og annet husarbeid i fengslet.

Den innsatte gis godtgjørelse for utført arbeid.

Det gis adgang til frigang for å arbeide ute. Et gjennomtenkt og godt organisert opplegg utarbeides i samarbeid med kontaktbetjenten.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Avd.B fellesskap i TV-stue. Trimrom hvor 2 kan trene sammen. Sikkerhetsklarerte kan få være med i svømmehall, kino div. trimaktiviteter, gåturer, sykkeltur, skitur, osv.

Annet som er spesielt for fengslet?
Sinnemestringsprogram 2 - 4 ganger i året.
Rusmestringsprogram.

Informasjon til besøkende

Hva er prosesyrene for å besøke en innsatt?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Du kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. 

Utenlandske statsborgere som søker om å komme på besøk, må i tillegg til søknadsskjema, også sende inn vandelsattest fra hjemlandet før søknad kan behandles.

Dersom fengselet innvilger besøk, vil den besøkende få tilsendt en skriftlig besøkstillatelse. Denne underskrives av den besøkende og medbringes til besøket. Besøkstillatelsen og gyldig legitimasjon skal uoppfordret forevises ved hvert besøk.

Hvordan bestilles besøk?
Når du har mottatt besøkstillattelse, kan du bestille besøk på telefon 33 20 77 80.

Besøkstider:
Mandag: Kl. 17.30 - 18.30 
Tirsdag: Kl. 17.30 – 18.30 og 19.00 – 20.00
Onsdag: Kl. 17.30 – 18.30,  
 Torsdag: Kl. 17.30  - 18.30
Fredag: Kl. 17.30 - 18.30 og 19.00 – 20-00
Lørdag og søndag: Kl. 13.00 - 14.00, kl. 17.30 - 18.30 og kl. 19.00 - 20.00                                                                                                                                                                                     
Kontrollerte besøk avvikles kun tirsdag og torsdag.

Hva kan den besøkende ha med seg? 
De kan ha med seg klær, toalettsaker og lesestoff til den innsatte, som må leveres fengselsbetjenten før besøket begynner. Den innsatte kan ikke motta gaver, mat, tobakksvarer eller lignende, uten at det er gitt særskilt tillatelse til det.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn? 
Vi har barnebord og stoler, lekekasse og barnebøker.

Kragerø fengsel fra utsiden
Kragerø fengsel - luftegård
Luftegård