Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring

Kriminalomsorgsdirektoratet har nå vedtatt en strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring. Formålet med strategien er at kvinner i fengsel eller under straffegjennomføring i samfunnet skal sikres likeverdige forhold som menn.

Strategien inneholder 21 tiltak på fem hovedområder:

  •  Kvinner i fengsel skal være atskilt fra menn – organisering og infrastruktur 
  •  Synliggjøring av kvinner som gjennomfører straff 
  •  Tilrettelegging av innholdet 
  •  Sikkerhet og sårbarhet 
  •  Kompetanse om kvinnelige innsatte og domfelte

Strategien og tiltakene bygger videre på anbefalingene i rapporten om «Likeverdige forhold for kvinner og menn under kriminalomsorgens ansvar» av 15.01.2015.

«Strategien gir tydelig retning for arbeidet med kvinner i varetekt og straffegjennomføring» sier Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet og fortsetter:

«Det er derfor viktig at alle nivå i etaten gjør seg kjent med strategien og begynner jobben med å finne de beste faglige og praktiske løsningene på stedet. Selv om noen tiltak må utredes videre, som for eksempel hvor mange kvinneplasser vi trenger nasjonalt og hvor disse skal være lokalisert, så mener vi at strategien tar opp i seg mange av de innspill som har blitt fremmet av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudsmannen i deres rapporter om kvinner i fengsel fra tidligere i år». 

KDI vil etablere en koordineringsgruppe som skal støtte oppunder implementeringen av strategien. 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk