Stor interesse for retreat i Halden fengsel

I sommer deltok 6 innsatte på en 14 dager lang retreat i Halden fengsel. Målet med retreaten var at de innsatte skulle få muligheten til å ta et oppgjør med seg selv, hjelp til  å leve ansvarlig samt mestre livet på en bedre måte etter løslatelse.

15 års erfaring i Sverige

Å sitte i fengsel, avsondret fra resten av verden, skulle en tro var mer enn nok for de fleste. Og det er det kanskje. Å avstå fra radio, TV, aviser, telefon og fellesskap kan synes drastisk. I Sverige har langtidsinnsatte likevel i ca 15 år hatt tilbud om retreat. Og det har vært og er, kø for å få delta! Retreatene kan være på 30 dager, 15 dager eller kortere «prova på» samlinger. Nå har idéen blitt til virkelighet også i Norge. For i juli deltok 6 innsatte på en 14-dagers retreat i Halden fengsel. Også her var det flere som søkte enn det var plass til.

Taushet og meditasjon

En Retreat kan sammenlignes med et kloster, hvor man trekker seg tilbake fra omverdenen og hvor stillhet er hovedkomponenten. Stillheten kombineres med meditasjon/refleksjon, bibeltekster og felleskap etter en strukturert metode (basert på det mye benyttede Ignatius av Loyolas arbeid fra 1500-tallet).

Retreatens temaer kan kort beskrives slik:

  • Ethvert menneske er unikt og ukrenkelig. Det gode finnes i ethvert menneske
  • Oppgjør med det som har vært. Selverkjennelse
  • Om godhet, visdom, rettferdighet, mot, tro, håp og kjærlighet
  • Det nye livet
  • Kunsten og evnen til å gjøre gode valg
Kjell A
Kjell A. Nyhus

Positiv opplevelse

Det var stor interesse for deltakelse blant de innsatte, og 6 av dem fikk plass i en tilpasset og avskjermet del av fengslet. Marit Skartveit og Kjell A. Nyhus var veilederne som veiledet de innsatte gjennom retreaten. Begge er teologer, Marit Skartveit til daglig i Frelsesarmeen, Kjell A. Nyhus til daglig som fengselsprest i Hamar. I tillegg tjenestegjorde 4 fengselsbetjenter på Retreat’en, også her måtte det gjøres et utvalg blant flere motiverte medarbeidere.

Retreat’en varte i 14 dager hvor måltider ble spist i felleskap og i taushet, mens refleksjon og meditasjonsøvelser ble gjennomført på den enkelte innsattes celle.
I retreatområdet ble det ikke ført samtaler, heller ikke aviser/musikk/radio/TV eller annen kontakt med omverdenen var tilgjengelig. Det eneste som brøt stillheten var fellessamlingene og veiledningssamtalene som inngikk i opplegget.

Basert på (de foreløpige muntlige) tilbakemeldingene etter avslutningen av retreat’en, har dette vært en meget positiv opplevelse og erfaring. Samtlige deltakende innsatte fullførte hele opplegget og forteller sterke historier om eget utbytte, sterke refleksjoner og innsikt. Også veilederne er meget godt fornøyd med gjennomføringen.

Fullfaglig tilbud

Basert på dette, er det allerede bestemt av det skal gjennomføres oppfølgende heldagssamlinger mellom veiledere og innsatte, for å jobbe videre med det gode grunnlaget som ble lagt gjennom retreat’en.

Når de skriftlige evalueringene foreligger, vil Halden fengsel se nærmere på hvorvidt retreat kan og bør etableres som en del av det fullfaglige tilbudet i fengselet.

Trolig vil også andre fengseler med langtidsinnsatte forsøke seg på det samme. Men foreløpig er det altså Halden som har gått i bresjen for å få dette tiltaket- også i Norge