Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Status for antall innsatte til Nederland

Pr. fredag 9. oktober var det fattet vedtak om at 193 personer skal overføres til straffegjennomføring i Nederland.

Inngangen til Norgerhaven fengsel

Norge har leid Norgerhaven fengsel (bildet) i den nordlige delen av Nederland fra 1. september i år.

Leieavtalen gjelder i tre år, med mulighet til å forlenge den i ytterligere to år.

Norgerhaven fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og med plass til 242 innsatte.

Av de 193 som det så langt er besluttet å overføre, har 110 personer selv søkt seg til Nederland. Av disse er 26 norske statsborgere. 83 av de 193 har selv ikke samtykket til overføringen, av disse er 20 norske statsborgere.

De som overføres uten å ha gitt sitt samtykke, har den samme rett til å klage på vedtaket som innsatte i norske fengsler har. Det skjer nærmest daglig at innsatte i norske fengsler overføres fra et fengsel til et annet uten å ha gitt sitt samtykke. 40 personer har så langt klaget på vedtaket om at de skal til Nederland. Av de klagene som til nå er behandlet, er fire tatt til følge mens 23 ikke er tatt til følge.

Kriminalomsorgen har også besluttet at 301 personer ikke skal overføres til Nederland.73 av dem skal ikke overføres fordi de mottar regelmessig besøk av egne barn i fengselet i Norge, mens 92 av de 301 skal ikke overføres fordi de får medisinsk behandling som det er formålstjenlig å gi i Norge.

Det er i øyeblikket 133 innsatte i Norgerhaven fengsel, 26 av dem er norske statsborgere. 42 av de 133 er overført uten eget samtykke, hvorav seks norske statsborgere.

Tidligere rapporteringer

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk