Søndre Vestfold fengsel, Larvik avdeling

Kriminalomsorgen region sør

Søndre Vestfold fengsel, Larvik avdeling ligger i Larvik by. Det er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Målgruppen er ungdom i alder 18-23 (25) år. Fengslet har 16 plasser og mottar varetekts-/domsinnsatte med dom inntil 10 år.

larvik

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengselet ligger i nærheten av både buss- og togstasjon. Med bil tar man av fra E 18 og kjører mot togstasjonen. 300 meter fra togstasjonen møter du en rundkjøring. Larvik fengsel ligger ved denne rundkjøringen.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Soningsinnkalling, gyldig legitimasjon, klær og toalettartikler

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Penger, discman m/øreplugger, Cd plater, Mp3 spiller UTEN skjerm for bilde- og filmavspilling.

Hva kan den domfelte IKKE ha med seg?
Stasjonære/håndholdte spill, Mp3 spillere m.skjerm, Ipod, Datamaskin, Mat og drikke, Sigaretter/Snus/Tobakk.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Sengetøy og håndklær, håndsåpe, tannbørste og tannkrem.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
* Bli kjent
* Behovskartlegging
* Tildeling av kontaktbetjent
* Informasjon om rutiner

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
* Innsatte kan ukentlig handle for 300 kr av private midler og 300 kr av arbeidspenger.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
* Innsatte kan ringe 20 minutter pr uke

Hvilke aktivitetstilbud har fengselet?
Tilrettelagt aktivitet for ungdom
* Utdanning – grunnskole-/videregående opplæring/oppfølging av høgskolestudenter. Thor Heyerdal videregående skole har ansvar for undervisningen.

Kunnskap og læringsbaserte aktiviteter
* Kosthold/fysisk aktivitet
* Stressmestring
* Økonomi
* Renhold
* Dialogverksted

Miljøterapeut ved fengslet har ansvar for aktivitetene.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Tilbud inne i fengselet:
* Trening
* Spill
* Volleyball

Tilbud utenfor fengslet for domsinnsatte:
* Trening på helsestudio
* Gå gruppeIdrettsarrangementer
* Dugnader

Annet som er spesielt for fengslet
Personalet jobber etter modellen «Miljøarbeid i fengsel». Gjennom fellesskapets aktiviteter i dagliglivet gir innsatte mulighet til å lære om seg selv, forholde seg til andre og tilegne seg gode livsverdier.

* Morgenmøter
* Ukesamlinger
* Individuelle samtaler
* Programbaserte grupper

Forvaltningssamarbeid
Servicetorg
* NAV veileder
* Konfliktråd
* Helsetjenester
* Bibliotek
* Prest

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Innsatte sender ut besøkssøknader. Disse sendes til Dokumentsenteret 4305 Sandnes. Alle søknader blir sjekket opp mot politiet. Ved godkjenning får søkere tilsendt besøksgodkjenning. Besøkende ringer da fengselet for å bestille besøk

Hva er besøkstidene i fengslet?
Ukedager: 16:45 – 17:45 og 18:00 - 19:00
Helg: 10:00 – 11:30 og 12:30 – 14:00, 16:45 – 17:45 og 18:00 og 19:00
 
Hva kan den besøkende ha med seg?
Mat og drikke for å innta på besøket.
Klær, post og evt. penger osv leveres fengselsbetjenten før besøket.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
På besøksrommet finnes diverse leker og tegnesaker.