Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengselet ligger i nærheten av både buss- og togstasjon. Med bil tar man av fra E 18 og kjører mot togstasjonen. 300 meter fra togstasjonen møter du en rundkjøring. Larvik fengsel ligger ved denne rundkjøringen.

 

Ta med deg
Gyldig legitimasjon, klær, toalettartikler og medisiner

Hva kan du ha med deg?
Mp3-spiller uten skjerm for bilde- og filmavspilling, uten nett eller SIM.

Hva kan du ikke ha med deg?
All elektronikk som kan kobles til nett eller SIM, datamaskin, mat og drikke, sigaretter/snus/tobakk, penger.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Sengetøy og håndklær, håndsåpe, tannbørste og tannkrem.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?

 • Bli kjent
 • Behovskartlegging
 • Tildeling av kontaktbetjent
 • Informasjon om rutiner

 

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengselet ?
Innsatte kan handle for kr. 1 000,- pr. uke.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan ringe  40 minutter pr. uke. 

Hvilke aktivitetstilbud har fengselet?
Utdanning – grunnskole-/videregående opplæring/oppfølging av høgskolestudenter. Færder videregående skole har ansvar for undervisningen.

Kunnskap og læringsbaserte aktiviteter

 • Kosthold/fysisk aktivitet
 • Stressmestring
 • Økonomi
 • Renhold
 • Dialogverksted

Miljøterapeut ved fengslet har ansvar for aktivitetene.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Tilbud inne i fengselet: Trening, spill, volleyball

Tilbud utenfor fengslet for domsinnsatte:
Trening på helsestudio, gruppeIdrettsarrangementer, dugnader

Annet som er spesielt for fengslet
Personalet jobber etter modellen «Miljøarbeid i fengsel». Gjennom fellesskapets aktiviteter i dagliglivet gir innsatte mulighet til å lære om seg selv, forholde seg til andre og tilegne seg gode livsverdier.

 • Morgenmøter
 • Ukesamlinger
 • Individuelle samtaler
 • Programbaserte grupper

Forvaltningssamarbeid

 • Servicetorg
 • NAV-veileder
 • Konfliktråd
 • Helsetjenester
 • Bibliotek
 • Prest

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Er du tidligere godkjent for å besøke innsatte i et annet fengsel vil du normalt bli godkjent for å besøke innsatte ved SVF Larvik avdeling (unntak kan forekomme). Har du ikke besøkt innsatte tidligere kan du søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. 

Besøksskjemaet sendes i signert stand til SVF Larvik avd, mail: 8342.Besoksklarering.Larvik@kriminalomsorg.no

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget. Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter ett år.

Blir den som søker godkjent vil innsatte få skriftlig beskjed om dette, eller svar via selvbetjeningsportalen. Ved spørsmål vedrørende besøksklareringen/vandelsjekk og eventuell klage på vedtak kontakt: 8342.Besoksklarering.Larvik@kriminalomsorg.no.

Besøkende som møter beruset eller på annen måte i påvirket tilstand vil bli nektet adgang til fengselet. Kriminalomsorgen kan på fengselsområdet i medhold av straffegjennomføringsloven § 27 undersøke personer ved hjelp av teknisk utstyr eller hund. Ved positivt utslag eller manglende medvirkning til undersøkelse kan fengselet avvise besøket. Ved samtykke kan personer visiteres.

Person kan holdes tilbake i inntil 4 timer til politiet ankommer dersom undersøkelse gir positivt utslag eller dersom det er grunn til å tro at besøkende forsøker å ta med seg gjenstander som ikke er tillatt i fengselet. Forsøk på innsmugling av rusmidler, eller gjenstander som kan benyttes som våpen eller i rømningsøyemed er forbundet med straffansvar. Aldersgrense for hovedbesøkende er 16 år. 

Hva er besøkstidene i fengselet? 
Ukedager: 16:45 – 17:45 og 18:00 - 19:00
Helg: 10:00 – 11:30 og 12:30 – 14:00, 16:45 – 17:45 og 18:00 - 19:00.

Hvordan bestille besøk?
Etter at du har mottatt besøkstillattelse, kan besøk bestilles på telefon. 

Hva må den besøkende ha med seg?
Besøkende må ha med seg gyldig identitetsdokument (pass, ID kort eller førerkort). Ved tvil om identitet på besøkende, blir besøket avvist. 

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan medbringe mat, uåpnet mineralvann som skal fortæres under besøket. Slik tillatelse gjelder ikke i de tilfeller besøket blir avviklet ved bruk av glassvegg. Kaffe serveres på forespørsel. Lesestoff / klær /effekter til innsatte skal overleveres tjenestemann før besøket tar til.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
På besøksrommet finnes diverse leker og tegnesaker.