Ukraina er invadert av Russland, og hele landet er rammet av grusomme krigshandlinger.

KDI er til stede i Ukraina gjennom friomsorgsprosjektet « Establishment of full scale probation service» NORLAU (Norwegian Rule of Law Advisors to Ukraine). Teamet består av fire norske representanter, og til sammen ni ukrainske kolleger – dels i byene Kyiv, Bila Tserkva og Kharkiv.

Prosjektet er nå satt på vent.

Våre norske kolleger har kommet seg trygt hjem til Norge, men alle våre ukrainske kolleger befinner seg fortsatt i ulike deler av Ukraina. Situasjonen er uoversiktlig, men når nettet tillater det er vi i jevnlig kontakt med dem alle, og så langt er samtlige – med familier - i sikkerhet.

De er alle svært profesjonelle, dedikerte og lojale medarbeidere. De er selvsagt i en fryktelig krevende situasjon, og vi gjør det som er mulig for å bidra til deres sikkerhet, og prøver å tilrettelegge for dem så langt dette er praktisk mulig. I så måte er det fantastisk å oppleve hvordan våre samarbeidspartnere i tilgrensende land; Romania, Polen og Litauen har tatt initiativ for å bistå og bruke sitt nettverk for å hjelpe våre ukrainske kolleger. De er virkelig et eksempel til etterfølgelse, og viser både i ord og handling hvordan den internasjonale kriminalomsorgen står sammen i krevende situasjoner.

Sikkerheten for våre ukrainske kolleger er selvsagt vårt viktigste fokus nå – og vi har stor medfølelse ikke bare med dem og deres familier, men hele det ukrainske folk!

Vi retter en stor takk for den velviljen og hjertelaget som vises av våre internasjonale partnere, og håper inderlig at utviklingen i Ukraina gjør det mulig for våre kolleger og deres familier å forbli trygge, og at de får beholde sitt land og dets selvstendighet.