Sem fengsel

Kriminalomsorgen region sør

sem

Sem fengsel ligger i Tønsberg kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 62 plasser fordelt på innsatte med varetektsdommer og domfelte med kortere dommer. Fengselet er kun for menn. Sem fengsel har røykfritt innemiljø. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til fengslet? 
Sem fengsel ligger ca. fem kilometer utenfor Tønsberg by. Med bil kommer man til fengslet ved å følge E18 til avkjøringen til Sem. Man kan også ta tog eller buss til Tønsberg og buss videre til Sem.

Hva MÅ den innsatte ha med seg? 
Den som skal innsettes i fengslet må ha med seg soningsinnkallingen og gyldig legitimasjon.

Hva KAN den innsatte ha med seg? 
Den innsatte kan ha med seg en begrenset mengde klær til fengselet, samt sko, toalettartikler, barbermaskin, discmann, CD-spiller og originale CD-plater. Det kan være en fordel å ha med litt penger, slik at man kjøpe nødvendige varer og artikler fra fengslets kantinevarehefte i løpet av den første tiden. Det er ikke anledning til å ta med tobakk. Dette må kjøpes etter innsettelse. Toilettartikler får innsatte inn ved nyinnsettelse/overføringer og må senere kjøpes over kantinevarehefte. Pyntegjenstander får man ikke ha med på cella.

Sem fengsel har et lager hvor de innsatte kan oppbevare en begrenset mengde personlige eiendeler. Mengden er begrenset til ett kolli pr. innsatt. Eiendelene på lageret kan under soning byttes med de eiendelene man har på cella. Verdisaker som den innsatte har med seg ved innsettelse, som mobiltelefon, lommebok og lignende, oppbevares også på lageret. 

Levering av personlige eiendeler skal kun foregå i tidsrommet kl. 08.00-17.00 på hverdager og kl. 09.00-19.00 i helgene. Levering må avtales i forkant pr. telefon. Ta med legitimasjon, da det er viktig for oss å vite hvem som leverer gjenstander til den innsatte.

Eiendelene tilbakeleveres ved løslatelse.

Hva får den innsatte utlevert? 
Den innsatte vil ved ankomst få en startpakke som inneholder truse, sokker, t-skjorte, tannbørste, tannkrem, såpe, kam og en kulepenn.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet? 
Den som skal innsettes blir tatt i mot av tjenestemenn ved fengslet som sørger for registrering av personalia og private eiendeler. Det må påregnes kroppsvisitasjon og gjennomgang av private effekter før innsettelse på avdeling. Domfelte vil ha samtale med en tjenestemann om fengslets rutiner og vil få ett informasjonshefte om fengslet. Det vil bli en kartlegging av bruk av rusmidler før innsettelse med henblikk på urinprøver og medisinering. Deretter vil domfelte bli plassert i avdeling A1, som er en mottaksavdeling ved fengslet. Her vil domfelte bruke noen dager på å bli kjent med fengslet før han blir sendt til en annen avdeling, avhengig av behov og ønsker.

Hva kan den domfelte kjøpe av varer i fengslet? 
Den innsatte kan handle for 600 kroner per uke forutsatt at han har penger. Det kan velges mellom varer fra et hefte som tilbyr et godt utvalg artikler.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
De innsatte kan ringe på angitte dager avhengig av hvilken avdeling de er på. Det kan ringes tre telefoner i uka av privat karakter på til sammen tjue minutter. Telefonering til offentlige kontorer og instanser kan gjøres daglig ved hver enkelt avdeling.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?

 • 2 stk. jakker
 • 4 stk. bukser, gensere
 • 2 stk. skjorter, belter shorts, caps
 • 2 stk. treningsdresser
 • 10 stk. underbukser, sokker, t-skjorter
 • 3 par med sko, 1 par vintersko
 • 1 stk. barbermaskin
 • 1 stk. hårklipper
 • 1 stk. discmann
 • 10 stk. CD plater (orginale)
 • Evnt. blader og bøker
 • Nødvendige toalettartikler (shampo, barberskum, høvel m/blader, såpe, deodorant, stick eller roll-on, hudkrem, after shave balm)
 • Luer, hansker, skjerf, stillongs og vinterklær etter behov
 • 1 stk. halskjede (evt. med anheng) maks 70 gram
 • 1 stk. ring (maks 10 gram)
 • 1 stk. armbånd (maks 30 gram)
 • 1 stk. ørepynt eller 1 stk piercing (maks 5 gram)
 • 1 stk ordinært arbåndsur (maks 150 gram)
  • ​Maks verdi pr. smykke ol. er kr. 5000,-.

Hvilket skoletilbud tilbys de innsatte i fengslet? 
Skoleavdelingen i fengselet tilbyr individuelt tilpasset undervisning. Det undervises i tradisjonelle allmennfag som norsk, engelsk, matematikk, historie og samfunnslære, samt spesialfag som kroppsøving, data, musikk og forming. Fagene tilrettelegges den enkelte, avhengig av nivå. Det tilbys for eksempel grunnleggende opplæring, grunnkurs, VK1 og formell studiekompetanse. Elevene kan arbeide målrettet mot standpunktkarakter i enkelt fag, og gjennomføre privatisteksamener. Skolens rådgivere tilbyr yrkes- og utdanningsveiledning og kan bistår innsatte med søknader til ulike utdanningsinstitusjoner. Skoleavdelingen vil også kunne gjennomføre realkompetansevurdering.

Hvilket tilbud har man ved arbeidsdriften i fengslet? 
Fengslet har følgende tilbud:
•  Snekkerverksted
•  Mekanisk verksted
•  Vedlikeholdsavdeling som ivaretar fengslets indre og ytre områder
•  Ganggutt med ansvar for det daglige renholdet
•  Ganggutt med ansvar for  renhold av innsattes private klær

Hvilke kultur og tritidstilbud har fengslet?
Innsatte har tilbud om trening flere ganger per uke på fellesskapsavdelingene. Sem fengsel har en stor gymsal, samt eget rom med ulike treningsapparater. Sem fengsel har et godt utbygd bibliotek, med utlånsmuligheter for tidsskrifter, bøker, lydbøker, musikk og film.

Annet som er spesielt for fengslet
Sem fengsel tilbyr kortprogram rus, som fortrinnsvis er beregnet på innsatte med rusrelatert kriminalitet. Presten ved fengslet tilbyr individuelle samtaler og gruppesamtaler rettet mot narkotika, livssyn osv.

Sem fengsel har et godt samarbeid med Røde Kors' Visitortjeneste. Visitortjenesten tilbyr besøk til innsatte som får lite/ingen besøk under soning.

Informasjon til besøkende

Hva er prosedyrene for å besøke en innsatt i fengselet? 
Alle som ønsker å besøke innsatte i Sem fengsel må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende til Sem fengsel kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.

 For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk.

Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget

 Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter ett år

Når besøkstillatelse er gitt, må den besøkende ringe fengslet mellom kl.14.00-18.00 på søndager for å gjøre avtale om besøk 

Hva er besøkstidene i fengslet? 
Fengslet har fire besøksrom. Den innsatte kan motta ett besøk i uka av én times varighet. Besøkene foregår på følgende tidspunkt: Kl. 17:30-18:30 på tirsdag, onsdag og torsdag. I helgene kl. 10:15-11:30. Besøkende bes om å møte opp 15 minutter før oppsatt besøkstid.

Regler ved besøk i Sem fengsel:

 • Innsatte kan motta 2 ukeblader eller 1 bok, 2 dagsaviser og evt. penger (dette avtales med besøksbetjenten). Ingenting annet kan mottas uten at det på forhånd er gitt særskilt tillatelse til det. Overtredelse medfører at besøket avbrytes og besøkstillatelsen inndras.
 • Det er ikke tillatt å bringe med mobiltelefon inn i fengselet.
 • Ingen form for nærings- eller nytelsesmidler, brev, etc. kan medbringes til besøksrommet.
 • Det er ikke tillatt å medbringe dyr, f.eks. hund, katt etc. til anstalten.
 • Det er røykeforbud under besøket.
 • Kriminalomsorgen kan på fengselsområdet undersøke personer og gjenstander ved bruk av teknisk utstyr eller hund for å forhindre at det tas med gjenstander som ikke er tillatt. Ved positivt utslag eller når personen ikke medvirker til undersøkelsen kan fengslet avvise personen. Personen kan av samme grunner holdes tilbake i fengslet i påvente av politiet. Grovere overtramp, herunder forsøk på innsmugling av rusmidler, eller gjenstander som kan benyttes som våpen eller i rømningsøyemed, vil i tillegg være forbundet med straffeansvar.
 • Post kan ikke tas med ut etter besøk.
 • Berusede personer blir avvist.
 • Besøket kan avvises / avbrytes av spesielle grunner, f.eks. uro i anstalten eller at den innsatte ikke er i stand til å motta besøk m.m.
 • Besøket må bestilles på telefon 33 20 72 01 på søndager i tidsrommet 14.00 - 18.00 minst 1 uke før besøket kan finne sted. Det er ikke besøksbestilling på bevegelige helligdager. 
 • Besøkstillatelse utstedes ved første besøk. Gyldig legitimasjon og besøkstillatelse må uoppfordret vises ved besøk.

Hva kan besøkene ha med seg?
Det er viktig at den besøkende tar med seg gyldig legitimasjon og besøkstillatelse. Den innsatte kan ikke motta medbragte effekter fra den besøkende uten at det er gitt særskilt tillatelse til det. Privat tøy kan medbringes så sant forhåndsgodkjenning er gitt. Det er ikke tillatt å ta med noen former for nærings- eller nytelsesmidler inn i fengslet. Kaffe og mineralvann kan kjøpes i besøksavdelingen.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn? 
Fengslet har et stort familierom, hvor det finnes lekekasser med et godt utvalg leker og bøker.