Tidligere i år ble det gjennomført en overordnet befaring og tilstandsvurdering av Sarpsborg fengsel. Konklusjonen på denne ble at bygningsmassen ikke tilfredsstiller myndighetenes krav til brannsikkerhet, og at en rekke tiltak må prosjekteres og iverksettes for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå opp mot gjeldende krav.

- Selv om det er bestemt at Sarpsborg fengsel skal stenge, vil ingen ansatte miste jobben. Stillingene blir overført til Halden fengsel, og det vil ikke være behov for noen omstillingsprosesser, forsikrer regionsdirektør Stig Storvik i kriminalomsorgen region øst.

De innsatte vil bli flyttet til andre fengsler med ledig kapasitet, fortrinnsvis i Østfold. Det er i dag i underkant av 20 innsatte i Sarpsborg fengsel, og målsettingen er at alle disse skal være plassert i andre fengsler i løpet av en ukes tid.

Stengingen av fengselet er midlertidig, og det er ikke er fastsatt noen dato for nyåpning.
Sarpsborg fengsel er et fengsel med høy sikkerhet med plass til 25 innsatte. Fengslet prioriterer varetektinnsatte pågrepet av Øst politidistrikt. Sarpsborg fengsel er en avdeling under Halden fengsel.