Sandeid fengsel

Kriminalomsorgen region sørvest

sandeid

Sandeid fengsel ligger i Vindafjord kommune, ca 1 times kjøretur fra Haugesund i retning Sauda. Fengselet er kategorisert som et åpent fengsel med lav sikkerhet, og har en kapasitet på 88 innsatte. Sandeid fengsel har et variert tilbud hva gjelder aktiviteter/arbeid på dagtid enten dette dreier seg om opplæring/skole eller praktisk arbeid.

Innsatte blir innlosjert på tomannsrom fordelt på tre boenheter. Alle rom har egen TV med et bredt utvalg av kanaler. Felles dusjrom og toalettrom på hver boenhet.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fra Stavanger tar man hurtigbåten til Ropeid (mandag – torsdag) eller til Sandeid (fredager). Videre tar man buss enten fra Ropeid eller fra Sandeid. Bussen korresponderer med hurtigbåten på stort sett de fleste avgangene. For en mer oppdatert ruteopplysning bes en sjekke Kolumbus sine nettsider ( kolumbus.no) evt. ta kontakt med rutetelefonen 177.

Fra Haugesund følger man buss (rutenr. 60) til Ølen. Der bytter man buss videre til Sandeid. En vil også her henvise til Kolumbus sine nettsider (koulumbus.no) eller rutetelefon 177.

 

Hva MÅ den domfelte ha med seg?

Den domfelte må ha med seg gyldig legitimasjon (digitalt førerkort er ikke gyldig legitimasjon).

 

Hva KAN den domfelte ha med seg?
- nødvendige hygieneartikler
- fritidsklær
- penger
- tobakksvarer

 

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved ankomst vil den innsatte få utlevert nødvendig arbeidstøy, sengetøy og håndkle.
Grunnet begrenset skapplass, vil det ved ankomst settes en maksgrense for hva innsatte får med seg på rom av fritidsklær. 

 

Innsatte blir godtgjort med dagpenger under soning og regler om dette er gitt i straffegjennomføringsloven § 19, forskriften § 3-13, herunder prinsippene for utbetaling. Dagpenger utbetales en gang i uken, og sammen med disse kan private midler benyttes. Maksimalt utbetales det kroner 600.- pr. uke. Utover dette kan det benyttes inntil kroner 400.- pr. uke på telefonering. Eventuelt restbeløp blir satt inn på innsattes privatpengekonto i fengselet. Penger på denne konto kan benyttes under soningen regulert av lokale retningslinjer.

 

Maksimalt beløp som fengslet oppbevarer for den enkelte innsatte er satt til kroner 5 000.-. Overskytende beløp skal overføres den enkeltes private konto i bank. 
Det tillates medbrakt 1 kartong à 200 sigaretter eller 5 pk. rulletobakk eller 5 bokser løssnus/10 bokser porsjonssnus.

 

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved innkomst vil det bli foretatt en innkomstsamtale, hvor innsatte blir registrert og en får en oversikt over eiendeler innsatte har med seg inn til soning. Videre vil alle innsatte bli arbeidsplassert/aktivitetsplassert etter en samtale med arbeidsdriften.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Ordinære kioskvarer (åpningstider hver mandag og onsdag mellom kl. 1600 – 1800)
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Alle innsatte har tilgang til telefon hver dag mellom kl. 0630 – 2245. Hver boenhet har disponible trådløse telefoner som innsatte benytter.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Ølen videregående skole har ansvar for utdanningen i Sandeid fengsel, og skolen har som mål å gi et fleksibelt og tilpasset tilbud. Alle innsatte får tilbud om karriereveiledning, og det lages individuelle utdanningsplaner for hver enkelt elev. Kjernetilbud er grunnskole, videregående skole og norskopplæring for fremmedspråklige. I tillegg bidrar skolen med tilrettelegging for universitets- og høyskoleutdanning og annen relevant utdanning. Sandeid fengsel er godkjent lærebedrift i flere fag, og praktisk del av yrkesfaglig utdanning blir gjennomført i samarbeid med verksdriften. Skolen arrangerer enkelte yrkesfaglige kurs, og har fast tilbud om teoriopplæring til førerkort. 
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Arbeidsdriften ved Sandeid fengsel tilbyr blant annet arbeid på trevareverksted, bilpleie, mekanisk, kjøkken, renhold, vaskeri.
 

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Sandeid fengsel har et eget treningsrom for innsatte som kan brukes utenfor arbeidstiden. Videre er det en egen ballbinge og volleyballbane i fengselet. Utover dette finnes det et velferdsbygg med biljardbord, bordtennisbord og egen bibliotekavdeling.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?

Søknad om besøkstillatelse må sendes inn ferdig utfylt til oppgitt adresse på søknadsskjemaet.

Besøkende ringer til fengselet etter kl. 1600 og bestiller besøk. Innsatte får ikke motta besøk første helgen etter innkomst. Alle besøkende klareres med politiet før en besøkstillatelse utferdiges. Denne besøkstillatelsen må fremvises ved innkomst til fengslet i forbindelse med besøket.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøkstidene er mellom kl. 1330 - 1730 hver lørdag og søndag evt. bevegelige helligdager.
Videre har Sandeid fengsel en egen besøksordning hvor innsatte får anledning til å gjennomføre besøk utenfor fengslet for et tidsrom på inntil 5 timer. Denne ordningen gjelder bare sammen med nære pårørende. Sandeid fengsel har utarbeidet egne retningslinjer for gjennomføringen av denne type besøk.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg nytelsesmidler som mat,snacks drikke (alkoholfrie drikkevarer) etc. Alle slike nytelsesmidler skal nytes på besøksrommet. Det er ikke anledning for innsatte å bringe slike artikler med ned i leiren etter avsluttet besøk. Videre kan besøkende bringe med seg lesestoff til innsatte. Dette blir kontrollert av fengslet før innsatte får det med seg ned i leiren.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Sandeid fengsel har 2 besøksrom. Når det gjelder besøk av barn/små barn, har Sandeid fengsel en egen kasse/eske med leketøy.

For barn og unge og pårørende med barn

I Sandeid fengsel har vi muligheter for at barn kan besøke sine pårørende. Vi har to besøksrom som kan benyttes til dette. Vi tar imot besøkende i helgene og helligdager i tidsrommet 1330-1800. Hvert besøk varer i ca 1 time.

Sandeid fengsel har barnansvarlig som du gjerne kan prate med dersom du lurer på ting angående besøk eller hvordan opprettholde kontakt mellom barn og pårørende i soningstiden. Du kan ta kontakt enten ved å ringe 52767210 og spørre etter barneansvarlig eller ved å sende mail til sandeid.fengsel@kriminalomsorg.no Merk eposten «til barneansvarlig».

Barn har også mulighet til å ta kontakt dersom de ønsker det.

Vi i Sandeid fengsel samarbeider med Veiledningssenteret for pårørende i Haugesund, Breidablikgata 57, 5528 Haugesund. Her er det muligheter for samtaler og aktiviteter sammen med andre som også har pårørende som sitter i fengsel. Det er egne grupper for barn. Si i fra i fengselet eller ta kontakt direkte med Veiledningssenteret på telefon 52717880 dersom du har spørsmål knyttet til dette eller ønsker å melde deg eller barna dine på aktivitetene/samtalene de har der. Informasjon derfra er tilgjengelig på Veiledningssenteret.no.