ROS (Relasjon Og Samspill)

ROS (Relasjon og samspill) er et kognitivt-dynamisk program for sedelighetsdømte.

Innhold og metode

ROS bygger på ikke-konfrontativ behandling i gruppe hvor innsatsen rettes mot deltakernes risikofaktorer for tilbakefall. En jobber aktivt med blant annet angst, depresjon, skyld og skam i programmet. Programmet bidrar til økte ferdigheter i å utvikle og opprettholde gode relasjoner. Det omfatter blant annet måten vi tenker på, det å bli bevisst hvordan ens egne og andres følelser spiller inn, selvfølelse og selvopplevelse, hvordan fantasier påvirker oss, våre sosiale relasjoner og vår evne til intimitet.

Programmet består av fem komponenter:

  • Kognitive forvrengninger og forandringsstrategier
  • Relasjoner, intimitet og sosial evne
  • Empati
  • Å håndtere følelser
  • Avvikende seksuelle fantasier og seksuell opphisselse (gjennomføres stort sett i individualterapien)

Form og gjennomføring

Hver komponent inneholder 5-8 tema. Gruppen arbeider seg gjennom komponentene ved hjelp av diskusjoner, øvelser, rollespill og hjemmeoppgaver. En passende størrelse på en ROS-gruppe er rundt fem deltakere. Det er ikke noe krav at en skal ha erkjent sin kriminalitet for å kunne delta.

I utgangspunktet varer programmet i ca. ett år (58 samlinger) fordelt på 2-3 samlinger i uken à tre timer per gang. Hver av deltakerne har i tillegg individualterapi med psykolog én gang per uke. ROS-programmet er svært fleksibelt. Det kan tilpasses etter deltakernes behov for læring, forståelse og personlig utvikling. En kan også øke antall samlinger etter gruppens behov.

Programledelse

ROS har to gruppeledere som har gjennomgått grundig opplæring for å jobbe med sedelighetsproblematikk. Gruppelederne må ha gjennomgått et ti dagers kurs med innføring i metode, trening og opplæring i bruk av manualen. De for veiledning av psykolog hver annen uke.

ROS er utviklet og akkreditert i Canada under ledelse av Pamela M. Yates. Programmet er hentet inn fra Sverige hvor det er oversatt og tilpasset den svenske kriminalomsorgen av Elisabeth Kwarnmark og Bengt Hasselrot.