Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Friomsorgens lokaler i Stavanger ligger i Verksgata 46. Dette er i gåavstand fra jernbanestasjonen og bussholdeplass. Lokalene ligger omlag 200 meter fra hurtigbåtterminalen.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

Av programmer som drives av Friomsorgen i Rogaland nevnes:

  • Brotts-brytet
  • Trafikk og Rus
  • Prep
  • VINN

Annet innhold som er spesifikt for kontoret

I tillegg til programmene gjennomføres en rekke kurs:
Risikoatferd i trafikken, et 8 – 15 timers kurs rettet særlig mot fartsovertredere.
Samliv og kommunikasjon, et samlivskurs over to dager - 12 timer.
Alternativ til vold, gruppe og individuelt etter ATV modellen, rettet mot domfelte som er dømt for vold/overgrep.
Konfliktrådet gjennomfører kurs for friomsorgen, i Kommunikasjon og konflikthåndtering, kursene går over 18 timer.

Friomsorgen i Rogaland gjennomfører ubetinga straffer med Elektronisk kontroll, såkalt hjemmesoning med fotlenke. Enheten har gjennomført slike dommer siden oppstarten høsten 2008 og dekker hele Rogaland fylke.

Friomsorgen har kontakt med en rekke lag og organisasjoner, hvor de domfelte er sysselsatt og gjennomfører samfunnsnyttig tjeneste.