Kriminalomsorgen region nord

Geografisk område: Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Besøksadresse: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Postadresse: Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes
Direktør: Torill Holsvik Høyem (fung.)
E-post: region-nord@kriminalomsorg.no  
Telefon: 73 56 16 10

Kriminalomsorgen region sør

Geografisk område: Buskerud (Viken), Vestfold og Telemark

Besøkadresse: Kjelleveien 21, Tønsberg
Postadresse: Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes
Direktør: Rita Kilvær
E-post: postmottak.region-sor@kriminalomsorg.no  
Telefon: 33 20 70 00
Telefaks: 33 33 35 72

Kriminalomsorgen region sørvest

Geografisk område: Rogaland, Agder 

Besøkadresse: Gjesdalvn. 34, Sandnes
Postadresse:Dokumentsenter,  Postboks 694, 4302 Sandnes
Direktør: Tryggve Fosse (konstituert)
E-post: sorvest@kriminalomsorg.no  
Telefon: 51 97 39 00
Telefaks: 51 97 39 01

Kriminalomsorga region vest

Geografisk område: Hordaland, Sogn og Fjordane (Vestland) og Møre og Romsdal

Besøkadresse: Solheimsgt. 13, Bergen
Postadresse: Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes
Direktør: Ketil Evjen (fung.)
E-post: postmottak.region-vest@kriminalomsorg.no 
Telefon: 55 38 72 00
Telefaks: 55 38 72 50

Kriminalomsorgen region øst

Geografisk område: Hedmark, Oppland (Innlandet), Akershus, Østfold (Viken) og Oslo
Besøksadresse: Solheimsgata 21, 2000 Lillestrøm
Postadresse: Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes
Direktør: Stig Storvik (konstituert)  
E-post: postmottak-8100@kriminalomsorg.no
Telefon: 21 53 73 00