Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykiske problemer utbredt i fengsler

Forekomsten av psykiske lidelser blant domfelte i norske fengsler er betydelig høyere enn i befolkningen ellers.

Det viser en undersøkelse som Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst har foretatt med støtte fra Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Hele 92 prosent av utvalget i denne undersøkelsen hadde på undersøkelsestidspunktet tegn på en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk lidelse. Undersøkelsen tyder på at livstidsforekomsten av psykiske lidelser blant innsatte også er langt høyere enn i befolkningen for øvrig.

Det har aldri tidligere blitt gjennomført en så omfattende undersøkelse i Norge. Utvalget er 857 domfelte kvinner og menn som utgikk fra en fengselspopulasjon på totalt ca 3650 innsatte. Datainnsamlingen foregikk i perioden 2011- 2013. Et representativt utvalg av alle domsinnsatte i norske fengsler ble undersøkt med et omfattende og strukturert diagnostisk intervju.

Undersøkelsen viser at:

  • 73 prosent har symptomer forenlig med en eller flere personlighetsforstyrrelser
  • 65 prosent var rusmiddelavhengige før innsettelse i fengsel
  • 42 prosent har symptomer på pågående angstlidelse
  • 23 prosent har symptomer på pågående stemningslidelse
  • 18 prosent har symptomer forenlig med ADHD
  • 4,1 prosent har symptomer forenlig med pågående psykose

Det var ingen vesentlige kjønnsforskjeller i funnene.  En klar overvekt av utvalget hadde høy forekomst av samsykelighet. Funnene er i samsvar med funn fra tilsvarende utenlandske  undersøkelser.

Diagnostiske intervjuer brukt i et forskningsprosjekt kan ikke erstatte en fullstendig medisinsk og psykiatrisk undersøkelse. Diagnosene som fremkommer i rapporten er ikke kliniske sykdomsdiagnoser, men anslag på forekomsten av psykiske lidelser i utvalget som er undersøkt. Anslagene over forekomst av psykisk lidelse blant domfelte i fengsel, kan derfor ikke si noe om hvilket behandlingstilbud de innsatte har behov for. Forekomsttallene i denne undersøkelsen kan omfatte både tilstander og personer som ikke trenger behandling, som ikke ønsker behandling, og som vil ha behov for og rett til behandling.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk