Pappa i fengsel

”Pappa i fengsel” er et program som først og fremst fokuserer på papparollen. Dette fokuset skal bidra til at deltakerne får nye perspektiver og holdninger knyttet til sin forpliktelse overfor familien.

Metodikk og innhold

For å kunne ivareta de omfattende målene med programmet, er programmet bygd opp av følgende innholdselementer:

  • Nettverkskart, familie og familiens situasjon
  • Kommunikasjon
  • Utviklingsteori – barns utvikling
  • Rolleteori – roller og rollemodeller
  • Følelser – hvordan forholde seg til følelser – mestring
  • Utfordringer og problemløsning
  • Barns helse – forebygging og behandling
  • Barns rettigheter – foreldres ansvar
  • Offentlig tjenestetilbud – hvem kan man samarbeide med

Form og gjennomføring

Programmet gjennomføres over en periode med på 4 uker og inkluderer blant annet samlinger der familien deltar og en arbeidsoppgave der den innsatte skal kommunisere med barna sine via en video.

Programledelse

Dette er et program som er utviklet i Norge over flere år, i motsetning til andre programmer som i hovedsak bygger på internasjonale programmer med omfattende dokumentasjon. Den formen programmet har fått i dag er for en stor del et resultat av erfaringer som er gjort på Bastøy. KRUS gir opplæring for instruktører til programmet.