Østfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel, avd. samfunn

Kriminalomsorgen region øst

ostfoldfriomsorgskontor[1]

Hvor møter den domfelte opp?

  • Østfold friomsorgskontor, Brochsgt. 3, Fredrikstad  
  • Halden politistasjon, Olav V'sgt. 4, Halden 
  • Indre Østfold politistasjon, Løkenveien 1, Askim

Hvilket kontor man skal møte opp ved avhenger av bosted. Oppmøtested står oppgitt i innkallingen.

Hvordan kommer man seg til friomsorgskontoret(ene)?
Bil, buss eller tog.
Veibeskrivelse: se www.gulesider.no.
Rutetider: se www.177.no og www.nsb.no

Østfold friomsorgskontor tilbyr følgende program og kurs for domfelte:

VINN (motivasjonsprogram for kvinner)
Brotts – Brytet (kriminalitetsforebyggende endringsprogram) 
En til En (kognitivt endringsprogram)
Samtalegruppe for voldsdømte etter modell av Alternativ til vold (ATV) 
På Vei (Trafikk-program)
Trafikk-kurs i samarbeid med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og politiet
Kortprogram Rus
Økonomikurs, individuelt og i gruppe
Kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering i samarbeid med Konfliktrådet
Førstehjelpskurs i samarbeid med Røde Kors
Temakveld