Oslo overgangsbolig Torshov avdeling

Kriminalomsorgen region øst

sandaker

Oslo overgangsbolig Torshov avdeling ligger i Oslo kommune. Overgangsboligen har en kapasitet på 16 plasser fordelt på både kvinner og menn. Den tilbyr tett oppfølging av domfelte som er underlagt straffegjennomføring og som har en forventet løslatelse innen 1 år.

Oppfølgingen skjer i nært samarbeid mellom domfelt og oppnevnt kontaktperson ved overgangsboligen. Tilbudet er ment å knyttes opp til den øvrige straffegjennomføringen. Fokuset er vektet mot rehabilitering til samfunnet. Oppfølgingen skjer både fram mot og i etterkant av en løslatelse fra overgangsboligen i form av hjemmesoning og møteplikt. Vi har videre fokus på miljøarbeid og bo- og sosial trening.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til overgangsboligen?
Oslo overgangsbolig Torshov avdeling ligger ved Sandakersenteret på Thorshov, i underetasjen av en vanlig boligblokk og er en del av Sandaker borettslag. Man kommer seg dit med offentlig kommunikasjon, det går både buss, bane og trikk i nærheten.

Hva må den innsatte ha med seg?
Domfelte må ha med seg private eiendeler i form av klær og toalettsaker samt nødvendige medisiner hvis det er aktuelt.

Hva kan den innsatte ha med seg?
Den domfelte kan ha med seg private eiendeler som datamaskin, mobiltelefon etc.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den innsatte får utlevert egen nøkkel til sin hybel samt en boavtale som inneholder informasjon om regler og rutiner.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i overgangsboligen?
Den innsatte får omvisning og gjennomgang av overgangsboligens regler og rutiner. Man har samtaler med sin kontaktperson på enheten hvor man gjennomgår målsetninger og forventninger til oppholdet.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i overgangsboligen?
Vi selger ikke varer på overgangsboligen.Beboerne handler i ordinær butikk.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Beboerne kan bruke sin egen mobiltelefon.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på hybelen?
Beboerne kan ha det meste av private effekter på sin hybel.

Hvilke skoletilbud har overgangsboligen?
Vi har ikke eget skoletilbud. Alle er ute på frigang i arbeid eller skole.

Hvilke fritidstilbud har overgangsboligen?
Vi har diverse framstillinger ut i Oslo. Ellers er det meningen at man skal skape sitt eget fritidstilbud. Beboerne har mulighet for mye permisjon fra overgangsboligen.

Annet som er spesielt for overgangsboligen?
Overgangsboligen tilbyr oppfølging både på overgangsboligen, på hjemmesoning og etter prøveløslatelse i form av møteplikt.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av beboere?

Alle over 18 år som ønsker å besøke beboere ved Oslo overgangsbolig må søke om besøkstillatelse. Alle under 18 år må også besøksklareres, gjennom søknad rettet fra søker over 18 år. 

Besøkende til Oslo overgangsbolig kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. Der vil du også kunne motta elektronisk svar på søknaden.

For de som ikke har elektronisk ID, er det fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir. 

Besøk kan finne sted på beboelsesrommet til beboeren eller ved fellesarealer. Besøkende trenger ikke å bestille besøkstid, men må informere beboeren om besøket, som igjen informerer overgangsboligen om når besøket finner sted. Besøkende må medbringe ID og innvilget besøkstillatelse.

Hva er besøkstidene i overgangsboligen?
Mandag – fredag: kl. 16:30 – kl. 21:30 
Lør-, søn-, og helligdager: kl. 12:00 – kl. 21:30