Oslo overgangsbolig Gamlebyen avdeling

Kriminalomsorgen region øst

Arupsgate ny fasade

Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført. Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen. Overføringen må være hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny kriminalitet. I overgangsbolig legges det til rette for bo-, arbeids- og sosial trening frem mot løslatelsen.

Oslo overgangsbolig Arupsgate avdeling ligger sentralt i Oslo kommune og har en ordinær kapasitet på 20 plasser.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til overgangsboligen?
Oslo overganggsbolig Arupsgate avdeling ligger i Arupsgate 3 i Gamlebyen i Oslo sentrum. Cirka 15 minutters gange fra Oslo
sentralstasjon og Oslo bussterminal i østlig retning langs Schweigaardsgate.Transportmulighetene til og fra overgangsboligen med offentlig transport er svært gode med både trikk, t-bane og buss i umiddelbar nærhet. I tillegg kan man komme hit med bil, og det er gratis gateparkering i Arupsgate og nærliggende gater.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den innsatte må ha med seg gyldig legitimasjon. Innsatte må også ha med seg klær og toalettartikler. Omfanget av nødvendige bruks- og pyntegjenstander må begrenses av hensyn til størrelsen på beboelsesrommene. Innsatte bør ha med seg penger slik at han i løpet av den første dagen kan handle inn nødvendige matvarer.
 
Hva KAN den domfelte ha med seg?
Den innsatte kan ha med seg TV, radio/stereoanlegg, mobiltelefon og tobakksvarer. Innsatte kan kun ha med seg en begrenset mengde med hobby og fritidsutstyr av hensyn til begrenset lagerkapasitet.
 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Innsatte får utlevert dyne og pute samt to sett sengetøy og håndklær. Arupsgate overgangsbolig har ikke utlån av klær slik at innsatte må bruke privat tøy til arbeid, skole, fritid og permisjoner.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i overgangsboligen?
Innsatte blir tatt imot av en ansatt som informerer om blant annet hvem som er kontaktperson, internt reglement, underskriving av diverse avtaler og effektliste, utlevering av sengetøy og håndklær, informasjon om oppstart av frigang til arbeid eller skole og obligatoriske renholdsoppgaver i Arupsgate. Dag to starter opp med frigang til arbeid eller skole. Det blir også utarbeidet en frigangsavtale mellom overgangsbolig, arbeidsgiver/skole og innsatte.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i overgangsboligen?
Innsatte gjør alle innkjøp selv i forbindelse med tilbakekomst fra frigang eller på permisjoner.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan benytte egen mobiltelefon på beboelsesrom. Det er ikke telefonautomat i Arupsgate overgangsbolig.
 
Hvilke skoletilbud har overgangsboligen?
Alle studenter i overgangsboligen har frigang til skoler utenfor overgangsboligen i Oslo og omegn.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i overgangsboligen?
Alle arbeidstakere i overgangsboligen har frigang slik at de jobber utenfor overgangsboligen i Oslo og omegn. Eventuelt kan det tilbys renholdsarbeid i overgangsboligen.
 
Hvilke fritidstilbud har overgangsboligen?
Ukentlig fremstilling til Røde Kors Nettverkskafé.
Diverse helgeaktivitetsfremstillinger avhengig av sesong.
Trening i egen gymsal i bakgården.
 
 

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Alle som ønsker å komme på besøk må søke på eget skjema om dette i forkant.

 Besøkende blir rutinemessig kontrollert, og besøkende vil etter godkjenning motta en besøkstillatelse i posten. Besøk skal finne sted på beboelsesrommet til innsatte, eller eventuelt på besøksrommet som prioriteres til besøk med barn. Besøkende trenger ikke å bestille besøkstid. Besøkende må varsle innsatte om besøket som igjen varsler overgangsboligen om når besøket skal finne sted.

Hva er besøkstidene i overgangsboligen?
Innsatte kan ta imot besøk mandag - fredag i tidsrommet kl 15 - 21 og helgedager i tidsrommet kl 10 - 20. Hvert besøk kan vare i inntil fem timer.
 
Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ta med mat kun i helger og ved spesielle anledninger.

 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Overgangsboligen har eget besøksrom for barn med noen leker slik at man ikke nødvendigvis må være på innsattes rom.
 
Annet
Overgangsboligen har en egen privat avskjermet bakgård med sittegrupper og utegrill. I bakgården finnes det også en egen gymsal med diverse treningsutstyr som f.eks. tredemølle, ergometersykler og styrketreningsapparater med mer. I tillegg er det også biljard- og bordtenninsbord i gymsalen.