- I kriminalomsorgen skal vi være åpen og nytenkende. I tillegg er normalitetsprinsippet, altså at hverdagen i fengselet skal være tilnærmet lik tilværelsen ellers i samfunnet, en viktig del av verdigrunnlaget i kriminalomsorgen. Å engasjere oss i TV-aksjonen samsvarer godt med disse verdiene, sier fengselsleder Nils Leyell Finstad.