Regjeringen har i dag offentliggjort at de ønsker å bygge ut Ilseng fengsel i Stange med 96 høysikkerhetsplasser og Romerike fengsel Ullersmo i Ullensaker med 76 plasser. Oslo fengsel på Grønland beholder rundt 140 plasser, som er omtrent 100 færre plasser enn i dag. Deler av fengselet er, som følge av dette, planlagt revet. Deretter skal det bygges nytt.  

– Nå har vi funnet en løsning for dagens Oslo fengsel. Det har vært en hodepine i mange år, sier justisminister Emilie Enger Mehl til NRK i dag. Hun fortsetter:

– Ved å bygge et nytt fengsel på Ilseng gjør vi det også mulig å bygge et nytt fengsel i Oslo som er litt mindre enn dagens fengsel, men som ivaretar behovet for varetektsplasser og noen soningsplasser i Oslo.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum informerte om regjeringens avgjørelse for Oslo fengsel i møter med hhv. Ilseng og Oslo fengsel tidligere i dag.  

Justisdepartementet og Statsbygg har i lenge lett etter en passende tomt for bygge nytt fengsel i Oslo, da Oslo fengsel har vært så nedslitt at Statsbygg har vurdert å stenge det. Justisminister Mehl sier at planen nå er å rive deler av Oslo fengsel og så bygge nytt.

– Det betyr at det fortsatt vil være kort vei mellom politiet og fengselet, og tingretten i Oslo, samtidig som man vil ivareta kapasitetsbehovet videre her på Ilseng og på Ullersmo, sier Mehl til NRK. 

Mehl sier det ikke er aktuelt å bygge på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, som har vært foreslått som et alternativ. 

Det vurderes også å legge ned det gamle fengslet i Hamar, som i dag har 31 soningsplasser. Disse vil i så fall flyttes til Ilseng, og komme i tillegg til de 96 nye.