Mobil Versjon

Nytt kvinnefengsel åpnet i Evje

Sola skinte, to statsråder var storfornøyde, den røde snora ble klippet og de første innsatte er nå plass i kvinnefengselet i Evje i Aust-Agder.

Statsrådene Kjell Ingolf Ropstad (t.v.) og Jøran Kallmyr åpner det nye kvinnefengselet.

Etter planlegging og byggeperiode var fengselet klart til åpning tirsdag 9. april. Fungerende regiondirektør Tryggve Fosse i kriminalomsorgens region sørvest ønsket velkommen, før han introduserte justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

- Arbeider målrettet

- Jeg vet at kriminalomsorgen arbeider målrettet for å bedre forholdene for kvinnelige innsatte. Jeg vet også at de ansatte gjør en god og systematisk jobb med dette, sa Kallmyr, som takket de ansatte på Evje, i Arendal, i kriminalomsorgens region sørvest og i Kriminalomsorgsdirektoratet for innsatsen, og ønsket det nye fengselet lykke til.

Deretter overlot han ordet til sin kollega, barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad, som selv er fra Evje.

- Vi har jobbet med å få dette til i lang tid, så det er kjekt å stå her i dag, sa Ropstad. Han poengterte det viktige ved innholdet i straffegjennomføringen.

- De som soner her, skal gå tilbake til samfunnet etterpå, sa Ropstad, som benyttet anledningen til å takke lokalsamfunnet på Evje for å ha bidratt konstruktivt.

Så var det tid for klipping av den røde snoren, og den sørget de to statsrådene for i fellesskap.

- Historisk begivenhet

Neste taler var Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

- Det er en historisk begivenhet for norsk kriminalomsorg at vi i dag kan åpne et nytt kvinnefengsel som er planlagt og bygget som et kvinnefengsel, sa hun. Hun rekapitulerte historien fra da det nåværende Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum ble planlagt som kvinnefengsel før annen verdenskrig, men så bruk som fangeleir under krigen, og siden har det vært mannsfengsel.

- Kvinner utgjør en liten del av det samlede antallet innsatte, men de kjennetegnes av betydelige levekårsproblemer, sa Sannerud.

Hun takket alle impliserte, og gratulerte med dagen til alle som har bidratt til at nå fengselet nå er ferdig og i drift.

Neste taler het også Ropstad; Kjell Ingolf Ropstads far Bjørn Alfred Ropstad er ordfører i Evje og Hornnes kommune, og også han har engasjert seg sterkt for å få fengselet til kommunen.

- Fengselet kommer til å bety mye både for Evje-samfunnet og for kriminalomsorgen, slo han fast.

Gave på 600 kilo

Liv Hansen hilste fra Evjemoen Næringspark, som har stått for utbyggingen og leier ut bygget til kriminalomsorgen. Birger Homme hilste fra entreprenørfirmaet BRG, som har utført byggearbeidene. Han bød også på dagens mest originale gave til fengselet: Den veier 600 kilo og er et bordtennisbord i betong til utendørs bruk for de innsatte.

Om fengselet

Det nye fengselet har plass til 30 innsatte, hvorav 10 på høyt sikkerhetsnivå og 20 på lavt. Det er bemannet med til sammen 45 årsverk, og har helsetjeneste, skoleavdeling, arbeidsdrift og gode muligheter til idrett og andre utendørsaktiviteter. Fengselet har egen rusmestringsavdeling. Ved åpningen 9. april var seks innsatte på plass i fengselet, og i tiden fremover vil det gradvis bli fylt opp.