Nye europeiske fengselsregler på norsk

De nye europeiske fengselsreglene, som ble vedtatt av Europarådets ministerkomité 11. januar i år, er nå oversatt til norsk. Disse reglene gir anbefalinger for hvordan straff skal gjennomføres, og de er mer detaljerte enn de tidligere reglene fra 1987.

De nye reglene skal gjenspeile utviklingen innen strafferettspleien som har funnet sted i Europa. De tar også hensyn til rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg og vurderingene til Europarådets torturovervåkningskomité.

Les reglene i sin helhet: Reglene i engelskspråklig versjon: