Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny ordning: Samfunnsnyttig arbeid kan betale boten

Har du fått bot, men ikke klart å betale? I Troms fylke er det nå mulig å gjøre opp ubetalte bøter med samfunnsnyttig arbeid i stedet for å bli satt i fengsel.

Home

Troms - førstemann ut

Han var førstemann ut, mannen som fredag 10. januar begynte å betale ned boten sin med å utføre snekkerarbeid et sted i Tromsø.

Bøtetjeneste er vedtatt av Stortinget, og er nå iverksatt i Troms som første fylke. Bøtetjenesten organiseres av Troms friomsorgskontor og gir personer som er bøtelagt med fengselsopphold som subsidiær straff, mulighet til å bli gjøre opp boten ved å utføre et stykke ubetalt samfunnsnyttig arbeid som de får anvist av kriminalomsorgen.

- Vi kommer til å følge godt med for å samle erfaringer som kan benyttes når ordningen skal innføres i resten av landet, sier direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet, det statlige organet som på vegne av Justisdepartementet er ansvarlig for driften av alle landets fengsler og friomsorgskontorer

Før den bøtelagte får gjøre opp boten på denne måten, må Statens innkrevingssentral ha forsøkt å inndrive den på vanlig måte.

Bøtetjeneste bedre enn fengsel

- Vi kommer til å følge dem godt opp. To arbeidsledere her ved kontoret får ansvar for dette. De som får innvilget en søknad om å arbeide inn boten, får tilbud om å gjøre det der de bor eller nær hjemstedet, slik at det blir lav terskel for å velge denne måten å gjøre opp for seg på. Vi kommer til å gå aktivt ut for å motivere folk til å bruke dette alternativet, sier Holand.

Bøtetjenesten skal også bidra til å få ned soningskøene i norske fengsler.

Troms friomsorgskontor har inngått eller er i ferd med å inngå avtaler med seks kommuner om å finne arbeidsoppgaver som er egnet til bøtetjeneste. De aktuelle kommunene er Tromsø, Bardu, Harstad, Målselv, Lenvik og Nordreisa. Snørydding, gressklipping og snekkerarbeid er eksempler på hva de bøtelagte kan bidra med.

- Men vi kommer også til å samarbeide med andre offentlige instanser, idrettslag og andre frivillige organisasjoner om å finne arbeid som passer for de bøtelagte, sier Holand.

110 saker

Friomsorgskontoret har 110 saker som er aktuelle for denne måten å gjøre opp bøter på.

- Det dreier seg om alt fra bøter for råkjøring og andre trafikksynder via bøter for mindre narkotikaforhold og til bøter som er ilagt i økonomiske saker. Den største enkeltboten vi har liggende er på 40.000 kroner, den er ilagt i en sak som dreier seg om overtredelse av merverdiavgiftslovgivningen. Og så har vi enn annen kar som har pådratt seg flere bøter på til sammen ca. 50.000 kroner for forskjellige forhold, sier Holand

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk