31 amerikanere fra kriminalomsorgen i Oregon, California og Washington var sist uke i Norge for å besøke enkelte fengsler, overgangsboliger og KRUS. Oslo fengsel fikk også besøk av delegasjonen, og programmet var tettpakket med temaer som aspirantopplæringen, etterarbeid ved uønskede hendelser og aktivitetsteamets arbeid.

Det ukeslange norgesbesøket var en del av et samarbeid som startet for flere år siden. Målsetningen er å endre kulturen i spesielt utvalgte amerikanske fengsler gjennom fokus på verdier, prinsipper og kjerneområder fra norsk kriminalomsorg.

Resultatene så langt viser at viljen og evnen til endring i de samarbeidende statene er stor, og flere kan vise til svært positive lokale eksempler. Disse endringene kommer delvis på bakgrunn av innsatsen til Amend UCSF, som er kriminalomsorgens offisielle samarbeidspartner i USA, og som følge av de norske bidragene de senere årene siden samarbeidet oppsto. Dette er konkrete eksempler på at jobben som blir gjort i norsk kriminalomsorg, inspirerer andre til å skape svært meningsfull og positiv kulturendring til beste for både innsatte og ansatte.

Amends hovedmål er fengselsreform, og å endre kulturen i amerikanske fengsler for å redusere de skadelige helseeffektene de har på ansatte og innsatte. Prosjektet er fullfinansiert via offentlige og private fond i USA.

Norsk kriminalomsorg setter pris på det gode samarbeidet, og har nytteverdi av de mange faglige dialogene og utvekslingen av erfaringer og idéer.

Her kan du lese mer om Amend og samarbeidet mellom Norge og USA:

https://www.kriminalomsorgen.no/samarbeid-med-usa

https://amend.us/