Nordre Vestfold fengsel, Horten avd. ligger i Horten kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 16 plasser fordelt på varetekstinnsatte og domfelte menn.

Informasjon før straffegjennomføringen

Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt lokale Nav-kontor før soning, dersom du trenger bistand i forhold til stønad og ytelser fra det offentlige.

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengslet ligger i Horten sentrum med busstasjon like i nærheten. I Vestfold fylke finnes det både tog – og bussmuligheter som kan benyttes. Kommer man fra Østfold, kan Moss-Horten ferja benyttes. Det er gode parkeringsmuligheter ved fengselet, avgiftsbelagt.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Det er viktig at den domfelte har med seg soningsinnkalling og godkjent legitimasjon. Vi anbefaler at den innsatte har med litt penger, slik at det er mulig å foreta nødvendige innkjøp ved ankomst.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Domfelte kan ved innsettelsen ha med seg klær og barbermaskin/høvel, samt et begrenset omfang av nødvendige bruks – og prydgjenstander. Av sikkerhetsmessige årsaker kan man ikke ha med seg toalettartikler på tube, flaske eller boks, tobakk og andre nærings – nytelsesmidler. Det er heller ikke tillatt å ha med seg hobby – eller fritidsutstyr. Vi anbefaler at du tar med deg kodebrikke til nettbank når du kommer til soning.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den domfelte vil få utlevert en startpakke inneholdende såpe, tannkrem, tannbørste og eventuelt engangsbarberhøvel.

Informasjon under straffegjennomføringen

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Den innsatte blir tatt imot av en fengselsbetjent på mottaksrommet for samtale og registrering av personalia. Effekter blir registrert og fordelt til effektlager eller til domfeltes rom i forhold til gjeldende retningslinjer over hvilke effekter som er tillatt på rommet. Det vil bli foretatt en kroppsvisitering ved ankomst. Den som innsettes blir anmodet om å fylle ut et skjema med opplysninger om eventuelt rusmisbruk. Etter registrering vil den innsatte få en kortfattet informasjon om fengselets rutiner. I løpet av kort tid etter innsettelse har kontaktbetjenten en innkomstsamtale for å gi informasjon og etablere et samarbeid for den videre oppfølgingen. Den innsatte skal gis et aktivitetstilbud i form av arbeid eller skole. Helsetjenesten vil kontakte den innsatte i løpet av kort tid etter innsettelse.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Maksimalt handlebeløp ukentlig er 850 kroner. Det skal dekke tobakk, toalettartikler, snacks og lignende.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte har anledning til å ringe inntil tyve minutter per uke. Telefonering ut over dette vil bli gjenstand for individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Utvidet ringetid kan søkes om hvis samtalen er til egne barn.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Den innsatte kan ha en begrenset mengde med privattøy på cellen.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skoletilbudet blir organisert av Horten videregående skole og består hovedsakelig av datakortets moduler. Ved behov tilrettelegges det for annen undervisning. 

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Verksdriften i Horten avdeling består av en verksmester og en verksbetjent. Den tilbyr tilbyr småindustri, for tiden bl. a snekring av lekebiler, produksjon av nisser i forskjellige fasonger, produksjon av insekts hotell, fuglekasser og stearinlys, strikking og veving. Et nytt tilbud i 2020 er bilpleie.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Vi har ett treningsrom som innsatte kan benytte fritt i fellesskapstiden. Vi har også diverse spill og bordtennis i luftegården. I luftegården er det satt opp et drivhus og 12 vekstkasser til dyrking av grønnsaker, bl.a. av tomater, agurk, jordbær, reddiker, erter og urteplanter. Det gir oss grønnsaker til eget bruk, og de innsatte har ansvaret for denne veksthagen. Bakgården inneholder også en 6 hulls minigolfbane. 

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Den innsatte velger selv hvem han vil sende søknadskjemaet for besøk til. Den som ønsker å komme på besøk, må sende skjemaet i utfylt stand tilbake til fengselet. Fengselet vil foreta en kontroll av vandelen til den besøkende i politiets strafferegister før søknaden behandles. Når dette er gjort og søknaden innvilges, sender fengselet en besøkstillatelse. Den innsatte får kopi av svaret. Besøket kan bestilles ved å ringe fengselet på hverdager mellom kl.10.00 og kl. 15.00.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Mandag til fredag: kl.16.30 – 17.30 og kl.17.45 – 18.45
Lørdag: kl. 10.00 – 11.00, kl. 13.45 – 14.45, kl. 16.45 – 17.45
Søndag: kl. 11.15 – 12.15, kl. 15.15 – 16.15, kl. 16.45 – 17.45
Offentlig besøk skal skje på dagtid.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg mat som må nytes under besøket. Mineralvann må kjøpes i fengselet. Ønskes kaffe/te, er det plassert en vannkoker inne på besøksrommet. Pulverkaffe og teposer skal til enhver tid stå klart på besøksrommet. Mat som ikke blir spist, må besøkende ta med seg ut etter avsluttet besøk. Besøkende kan også ta med seg aviser og annet lesestoff.

Det er ikke tillatt å ha med mobiltelefon inn på besøk. Jakker, vesker, mobil og lignende kan legges i ett skap ved inngangen. Den besøkende har da selv nøkkel til dette skapet under besøket

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Fengselet har et lite, men hyggelig besøksrom. Besøksrommet inneholder en trivelig lekekrok. Vi har også noen leker vi kan finne frem hvis det er ønskelig. Vi har ansatte som spesielt opptatt av å legge forholdene til rette for barn som er på besøk i fengselet.