Nordre Vestfold fengsel, Horten avd. ligger i Horten kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet har en ordinær kapasitet på 13 plasser.

Informasjon før straffegjennomføringen

Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt lokale Nav-kontor før soning, dersom du trenger bistand i forhold til stønad og ytelser fra det offentlige.

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengslet ligger i Horten sentrum med busstasjon like i nærheten. I Vestfold fylke finnes det både tog – og bussmuligheter som kan benyttes. Kommer man fra Østfold, kan Moss-Horten ferja benyttes. Det er gode parkeringsmuligheter ved fengselet, avgiftsbelagt.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Det er viktig at den domfelte har med seg soningsinnkalling og godkjent legitimasjon. Vi anbefaler at den innsatte har med litt penger, slik at det er mulig å foreta nødvendige innkjøp ved ankomst.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Domfelte kan ved innsettelsen ha med seg klær og barbermaskin/høvel, samt et begrenset omfang av nødvendige bruks – og prydgjenstander. Av sikkerhetsmessige årsaker kan man ikke ha med seg toalettartikler på tube, flaske eller boks, tobakk og andre nærings – nytelsesmidler. Det er heller ikke tillatt å ha med seg hobby – eller fritidsutstyr. Vi anbefaler at du tar med deg kodebrikke til nettbank når du kommer til soning.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den domfelte vil få utlevert en startpakke inneholdende såpe, tannkrem, tannbørste og eventuelt engangsbarberhøvel.

Informasjon under straffegjennomføringen

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Den innsatte blir tatt imot av en fengselsbetjent på mottaksrommet for samtale og registrering av personalia. Effekter blir registrert og fordelt til effektlager eller til domfeltes rom i forhold til gjeldende retningslinjer over hvilke effekter som er tillatt på rommet. Det vil bli foretatt en kroppsvisitering ved ankomst. Den som innsettes blir anmodet om å fylle ut et skjema med opplysninger om eventuelt rusmisbruk. Etter registrering vil den innsatte få en kortfattet informasjon om fengselets rutiner. I løpet av kort tid etter innsettelse har kontaktbetjenten en innkomstsamtale for å gi informasjon og etablere et samarbeid for den videre oppfølgingen. Den innsatte skal gis et aktivitetstilbud i form av arbeid eller skole. Helsetjenesten vil kontakte den innsatte i løpet av kort tid etter innsettelse.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Maksimalt handlebeløp ukentlig er 850 kroner. Det skal dekke tobakk, toalettartikler, snacks og lignende.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte har anledning til å ringe inntil tyve minutter per uke. Telefonering ut over dette vil bli gjenstand for individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Utvidet ringetid kan søkes om hvis samtalen er til egne barn.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Den innsatte kan ha en begrenset mengde med privattøy på cellen.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skoletilbudet blir organisert av Horten videregående skole og består hovedsakelig av datakortets moduler. Ved behov tilrettelegges det for annen undervisning. 

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Verksdriften i Horten avdeling består av en verksmester og en verksbetjent. Den tilbyr tilbyr småindustri, for tiden bl. a snekring av lekebiler, produksjon av nisser i forskjellige fasonger, produksjon av insekts hotell, fuglekasser og stearinlys, strikking og veving. Et nytt tilbud i 2020 er bilpleie.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Vi har ett treningsrom som innsatte kan benytte fritt i fellesskapstiden. Vi har også diverse spill og bordtennis i luftegården. I luftegården er det satt opp et drivhus og 12 vekstkasser til dyrking av grønnsaker, bl.a. av tomater, agurk, jordbær, reddiker, erter og urteplanter. Det gir oss grønnsaker til eget bruk, og de innsatte har ansvaret for denne veksthagen. Bakgården inneholder også en 6 hulls minigolfbane. 

Informasjon til besøkende

  • Hver innsatt kan ha tre besøk pr. uke (ett fysisk og to videobesøk, eller tre videobesøk)
  • Alle besøk må bestilles en dag i forveien, og som hovedregel ikke lengre frem i tid enn en uke.
  • Alle ordinære besøk varer en klokketime. Ved besøk av barn kan besøkstiden utvides til to timer dersom det er til barnets beste, men kun dersom det er ledig kapasitet i avdelingen.
  • Besøkende med lang reisevei, mer enn to timer en vei fra adressen besøkstillatelsen er sendt til, kan dersom det er kapasitet få utvidet besøkstid til to timer.


Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte ved NVF, Horten avdeling må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

For de som ikke har elektronisk ID er det mulig å søke besøksklarering på papir. Det vil ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. Søknaden skal sendes til kriminalomsorgens.dokumentsenter@kriminalomsorg.no

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til søknadsskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.  Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter to år. 
 
Hva er besøkstidene i fengslet?
Mandag til fredag: Kl. 16.30-17.30 og kl.17.45-18.45
Lørdag: Kl. 10.00 - 11.00, kl. 13.45 - 14.45 og kl. 16.45 - 17.45
Søndag: Kl. 10.00 - 11.00, kl. 13.45 - 14.45, kl. 16.45 - 17.45

Offentlig besøk kan avtales på telefon.

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten, eller i selvbetjeningsportalen.  

Som et substitutt for fysisk besøk er det tilrettelagt for videobesøk. Regler for gjennomføring av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel, jfr. Strgjl §31. Du må være godkjent for besøk i NVF, Horten avdeling og du må fremvise godkjent legitimasjon ved oppstart av hvert videobesøk.

Fysiske besøk bestilles på telefon 33 20 72 50, mens videobesøk bestilles av innsatte.

Hva må besøkende ha med seg? 
Fengselet vil be om gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde i tillegg til besøkstillatelse. Dette vil også normalt stå i svarbrevet. Er det grunn til tvil om identiteten kan besøkende bortvises. 

Hva kan besøkende ha med seg? 
Det er ikke tillatt å ha med mobiltelefon inn på besøk. Jakker, vesker, mobil og lignende skal legges i ett skap ved inngangen. Den besøkende har da selv nøkkel til dette skapet under besøket.
Besøkende kan ha med seg mat som må nytes under besøket. Mineralvann må kjøpes i fengselet. Ønskes kaffe/te, er det plassert en vannkoker inne på besøksrommet. Pulverkaffe og teposer skal til enhver tid stå klart på besøksrommet. Mat som ikke blir spist, må besøkende ta med seg ut etter avsluttet besøk. Besøkende kan også ta med seg aviser og annet lesestoff.

Kan man ringe en innsatt? 
Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte disponerer totalt 30 minutter per uke, for utgående samtaler.

Brev/pakker til innsatte
Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan konsumeres, dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert. Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko, forseglet magasin eller en pengegave til innsattes konto i fengselet. Gaver må sendes til innsatte via post. Alt som sendes inn til innsatte blir undersøkt av narkotikahund før innsatte får det utlevert.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn? 
Fengselet har et lite, men hyggelig besøksrom. Besøksrommet inneholder en trivelig lekekrok. Vi har også noen leker vi kan finne frem hvis det er ønskelig. Vi har ansatte som er spesielt opptatt av å legge forholdene til rette for barn som er på besøk i fengselet.

Vi har en egen barneansvarlig i fengselet som jobber spesielt for deg som er barn/ungdom med far eller bekjent som er i fengsel. Barneansvarlig kan du kontakte dersom du har spørsmål og tanker rundt dette. Barneansvarlig skal også sørge for at forholdene i fengselet skal bli bra for deg når du kommer på besøk. Dersom du har forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre besøkene enda lettere, ønsker vi å høre fra deg!

Dersom du er under 16 år, må du komme sammen med en voksen. Ungdom mellom 16-18 år kan komme på besøk alene, men første besøket må være sammen med en foresatt som har besøkstillatelse. Dersom foresatt ikke kan følge, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra foresatt(e) om at du kan følges av en annen person.

Dersom du er 15 år eller eldre, blir vandelen din sjekket hos politiet. Det betyr at fengselet spør politiet om den som søker har gjort noe som ikke er lov. Fengselet ser, for eksempel, spesielt alvorlig på narkotikaforbrytelser.
Fengselets egen barneansvarlig kan kontaktes på mail: ann-kristin.tangen@kriminalomsorg.no.