Hvor møter den domfelte opp?

Kontoret ligger i 3. etasje i Torget 13, Svolvær. 

Narvik
Friomsorgskontoret i Narvik er betjent bare enkelte dager av ansatte ved avdelingskontoret i Svolvær. Kontoret ligger i Sentrumsgården, Kongensgt. 51, Narvik.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Brotts-brytet
  • EN-TIL-EN
  • Program mot ruspåvirket kjøring

 

Til hovedkontor