Hvor møter den domfelte opp?

Kontoret ligger i 3. etasje i Sjøgata 27, 8006 Bodø. 

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Brotts-brytet
  • En-Til-En
  • Sinnemestering
  • Program mot ruspåvirket kjøring