Nordland: Kriminalomsorgen Nordland, avd. høy sikkerhet, Mosjøen

Kriminalomsorgen region nord

mosjoen

Avdeling høy sikkerhet Mosjøen ligger i Vefsn kommune. Avdelingen har 15 soningsplasser og prioriterer varetekt og korte dommer. Det eksisterer ikke noe arbeidstilbud til de innsatte, men Mosjøen videregående skole gir tilbud om videregående opplæring. 

Avdelingen ligger midt på Helgeland og nøyaktig midt i Norge. Det er lett å komme seg til/fra Mosjøen via E-6, RV78, jernbane, fly eller båt.

Adelingen er røykfri. Røyking er kun tillatt i luftegård under daglig lufting en gang pr. dag.

Informasjon før straffegjennomføringen

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengslet ligger ved sydligste rundkjøring på E-6 gjennom byen.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Legitimasjon og soningsinnkalling.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Sigaretter og snus. Her gjelder tollkvote, 10 pakker sigaretter eller 5 esker snus. Private penger. Klær til daglig bruk. Fengslet gir ikke ut klær.

Informasjon under straffegjennomføringen

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Registrering, førstegangssamtaler, kartlegging av utdanningbehov

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Gis anledning til å handle koiskvarer for opptjente arbeids/dagpenger + 300 kroner av private midler pr. uke.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Du har anledning til å ringe i 20 min. pr. uke. Det er ikke tillatt for innsatte å motta telefoner, unntatt i helt spesielle tilfeller (offentlig etater og lignende). Privatsamtaler skal foregå når det er fellesskap, andre samtaler tas ved behov.Telefonsamtalene blir som hovedregel avlyttet (ikke advokat). Telefonsamtalene skal føres på et språk tilsatte forstår. Mobiltelefon er ikke tillatt.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Videregående opplæring

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Ingen

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Treningsrom

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Innsatte sender selv ut skjema for søknad om besøkstillatelse til dem de ønsker å få besøk av. Disse underskrives av aktuell besøkende og returneres. Det skal fylles ut eget skjema for barn, men med forsørgers underskrift. Søknad om besøk vil deretter bli behandlet av fengselet, herunder tas avgjørelse om eventuelle kontrolltiltak. Godkjente besøkende kan deretter bestille besøk pr telefon onsdager mellom 15.00-19.00.

Innsattes egne barn, barnebarn, nevøer og nieser under 16 år skal være i følge med en voksen under besøket. Andre mindreårige barn tillates ikke inn på besøk. Barn mellom 16-18 år tillates å komme alene på besøk med samtykke fra foresatte

Det er mulighet for å få besøk av visitor som er tilknyttet Røde Kors’ visitortjeneste. Dette er voksne kvinner og menn som selvfølgelig er pålagt taushetsplikt. Hvis du ønsker besøk av visitor må du melde fra om dette til betjentene. Innsatte med lite øvrig besøk vil bli prioritert.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Det tillates å medbringe til besøk: aviser, tidsskrifter og kontanter. Dette leveres til betjentene før besøket starter.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Lørdager: 1100-1200, 1230-1330, 1400-1500
Søndag: 1100-1200, 1230-1330, 1400-1500

For barn og unge og pårørende med barn 
Det tillates at barn får besøke sine pårørende i fengselet, men våre besøksrom er små og lite egnet for lekemuligheter for små barn. 

Mosjøen fengsel har en egen barneansvarlig. Har du behov for informasjon om hvordan ting kan gjøres bedre, eller for å opprettholde kontakten mellom den innsatte og ditt/dine barn kan du ta kontakt pr. e-post: barneansvarlig.mosjoen.fengsel@kriminalomsorg.no eller ringe Mosjøen fengsel på tlf. 75 11 12 70 og spør etter barneansvarlig.

Barn av innsatte kan også selv ta kontakt med barneansvarlig hvis det er noe de vil snakke om.