Nordland: Kriminalomsorgen Nordland, avd. høy sikkerhet, Bodø

Kriminalomsorgen region nord

bodo

Fengselet ligger i Bodø kommune. Fengslet har ordinær kapasitet på 56 plasser med høyt sikkerhetsnivå for menn.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengselet ligger sentralt i Bodø med gangavstand til sentrum, og kort vei fra flyplass og jernbane.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Domfelte vil i forbindelse med innkalling få tilsendt detaljert liste over hva som må og bør/kan tas med. Ting som må tas med: Legitimasjon, nødvendige medisiner og eventuell blå-resepter, klær tilpasset årstid(er).
 
Hva KAN den domfelte ha med seg?                                                                                                      
Kontanter inntil kr 1000.-, toilettsaker, lesestoff/skolebøker, treningstøy og –sko med mer. Det er anledning til å ta med seg inntil 4 pakker tobakk eller 200 sigaretter.
 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Sengetøy og håndklær.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Innsatte vil få informasjon bl.a. om rutiner og soningstidsberegning. Innsatte vil også få tildelt kontaktbetjent, og vil bli kontaktet med tanke på sysselsetting.    

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Det er anledning til å handle fra kiosk en dag    pr uke; kioskvarer, toilettsaker og enkelte matvarer. Vil ellers kunne få kjøpe frimerker og telekort fortløpende.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan telefonere 20 minutter pr uke.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skolen gir tilbud tilpasset den enkeltes behov på grunnskole- og videregående skole-nivå. Kan også bidra med tilrettelegging i forbindelse med studier på høyere nivå.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Trevareverksted med produksjon av møbler, vaskeri, renhold, kjøkken, vedlikehold.
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Fengselet har bibliotek med godt utvalg av bøker og film med mer. Det er også en aktiv visitortjeneste som har jevnlige arrangementer for innsatte. Ellers mulighet til trening i gymsal. Noe trening utenfor fengselet for grupper av innsatte. Det er også tilbud en gang i uken om å spille sammen med en instruktør
 
Annet som er spesielt for fengslet/avdelingen
Fengselet har en rusmestringsenhet med plass til 9 innsatte.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Innsatte sender selv ut skjema for søknad om besøkstillatelse til dem de ønsker å få besøk av. Disse underskrives av aktuell besøkende og returneres. Søknad om besøk vil deretter bli behandlet av fengselet, herunder tas avgjørelse om eventuelle kontrolltiltak. Godkjente besøkende kan deretter bestille besøk pr telefon. Barn under 16 år må ha følge med foresatt.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøkstiden er lørdag og søndag i tidsrommene 13.15-14.15 og 14.45 -15.45. Det kan gis 1 time besøk pr besøkende pr uke. Besøkende med lang reise-vei kan gis utvidet besøk.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Ved innvilgelse av besøk, vil den besøkende få tilsendt informasjon om regler for besøk, herunder hva som kan bringes med. Besøkende kan ha med post og lesestoff som innsatte vil få utlevert etter kontroll, samt penger som settes inn på innsattes konto. Legitimasjon må medbringes.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Barnefilmer, leker og bøker er tilgjengelig på ett av besøksrommene.
 
Annet
Kald drikke/brus kan kjøpes i automat. Kaffe, te, saft og kaker tilgjengelig i besøksavdelingen. For besøkende med lang reisevei, eller innsattes barn, kan det gis særlig tilrettelegging etter en konkret vurdering.