Fengselet ligger i Fauske kommune og er et fengsel med lavt sikkerhetsnivå. Fengslet har 18 soningsplasser for menn. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengslet ligger sentrumsnært i Fauske, i cirka 200 meters gangavstand fra buss og jernbanestasjon. Avstand fra Bodø er cirka 60 km, og E6 går gjennom Fauske sentrum.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Innkallelse og legitimasjon. Fengslet tilbyr fritidsklær ifm. aktiviteter, men det oppfordres om å ta dette med hvis man ønsker bruke eget tøy.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Nødvendige medisiner, lesestoff, bankkort, inntil 1500.- i kontanter, frimerker, skolebøker, private (ikke støtende) bilder, skrivepapir, mp3 spiller og lydavspiller uten opptaks, wifi og kamerafunksjoner. Tobakksvarer, barber/hårklippemaskiner , samt det som er nødvendig av klær og toalettartikler, elektrisk tannbørste, bordradio/minianlegg uten mulighet for å avspille dvd, vekkeklokke, armbåndsur, ring, halskjede, duk, orginale cd plater.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Sengetøy, håndklær og generell informasjon om oppholdet.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Først må innsatte gjennom en inntakssamtale, hvor det opplyses om rutiner og de tilbud fengslet har. Alle innsatte får tildelt en kontaktbetjent, som blir primærkontakten under straffegjennomføringen. Ved behov for det, vil helsetjenesten bli satt i kontakt med innsatte.

Alle innsatte vil bli avkrevd urinprøve i forbindelse med innsettelsen.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet? 
Handling utføres en gang i uken som fellesfremstilling i regi av fengslet. Det er ingen begrensninger utover alkohol og medikamenter/kosttilskudd.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Ved bruk av telefonkort som kjøpes på fengslet. Telefonboks er åpen på ukedager 0700-2300, og Lørdager og Søndager 0800-2400. Mobiltelefon er ikke tillatt inne på fengslet.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Klær i en oversiktlig kontrollerbar mengde, lesestoff, bankkort, inntil 1500.- i kontanter, frimerker, skolebøker, private ikke støtende bilder, skrivepapir, mp3 spiller/lydavspiller uten opptaksmuligheter-wifi og kamerafunksjon, tobakksvarer, toalettsaker, barber/hårklippemaskiner, elektrisk tannbørste, bordradio/minianlegg uten dvd,vekkeklokke, armbåndsur, ring, halskjede, duk, cd plater.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
All undervisning skjer i regi av fengselsundervisningen ved Bodø fengsel. Gjennom OPUS Fauske (den åpne skole) tilbys nettbasert og veilederstyrt undervisning.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Fengslet sysselsetter inntil 5-6 personer i henholdvis, kjøkken, vaskeri og renholdsdrift.
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Varierte aktivitetstilbud som fjellturer, fiske, sykling, ski-, båt- og kanoturer. I tillegg har vi fast trening i idrettshall minimum en gang i uka, og det er trimrom i fengslet.
 
Annet som er spesielt for fengslet/avdelingen
Fengslet har gjennom OPUS Fauske og Fauske videregående skole, et tilbud om maskin og truckførerutdannelse. I tillegg har vi en unik samarbeidsavtale med VTA bedriften Siso-Vekst A/S, hvor innsatte kan arbeidsplasseres. Innsatte må være innvilget en spesiell frigangsavtale, før de kan arbeidsplasseres hos Siso-Vekst A/S.
I tillegg har fengslet en avtale med karrieresenteret Indre Salten, hvor alle innsatte får tilbud om karriereveiledning, kartlegging av egne evner, samt realkompetansevurdering. Innsatte oppfordres til å medbringe attester og vitnemål. Karrieresenteret kartlegger behovene, og formidler til eventuelle tiltak gjennom OPUS.

Fengslet har i samarbeid med NAV opprettet en stilling som prosjektleder(tilrettelegger), hvor arbeidsoppgavene er å være et bindeledd mellom innsatte og eksterne hjelpere.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk. 

Besøkende kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID, er det fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. Ta kontakt med fengselet dersom du har behov for papirversjon av søknadsskjemaet.  

Hva er besøkstidene i fengslet?

Onsdag kl. 16.30 - 20.30
Søndag kl. 08.30 - 16.00

Tidene kan fravikes ifm. besøk langveisfra.

Besøk gjennomføres i hovedsak på besøksrom. Samboere og ektefeller kan innvilges besøk på innsattes rom.
Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende må ha med seg tillatelsen og legitimasjon. Utover dette kan besøkende ha med seg klær, toalettartikler, lesestoff og penger til innsatte. Mat og alkoholfri drikke kan også medbringes, men dette må inntas under besøket og eventuelle rester tas med ut etter besøket.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Ett stort besøksrom med sofagruppe og diverse bøker og leker. I tillegg fungerer rommet som musikkrom, og inneholder mange forskjellige musikkinstrumenter.
 
Annet
Ukentlig tur til stedets bibliotek