Fengselet ligger i Bodø kommune. Fengslet har ordinær kapasitet på 56 plasser med høyt sikkerhetsnivå for menn.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengselet ligger sentralt i Bodø med gangavstand til sentrum, og kort vei fra flyplass og jernbane.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Innsatte må ha med seg gyldig legitimasjon og soningsinnkalling

Hva KAN domfelte ha med seg?

 • Bankkort til bruk på fremstilling/ permisjon
 • Bankbrikke til nettbank for å betale regninger eller overføre penger til konto i fengslet.
 • Toalettsaker
 • Klær tilpasset årstidene, treningstøy og sko. Egen klesliste følger innkallingsbrevet.
 • Frimerker til brevskriving, magasiner og bøker. Fengslet har eget bibliotek.
 • Inntil 10 pakker sigaretter eller 5 bokser snus. Tobakk er ikke tillatt.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Sengetøy og håndklær.

Andre viktige opplysninger:

 • Kriminalomsorgen Nordland, avd. høy sikkerhet Bodø er et kontantfritt fengsel, og du kan derfor ikke ha med kontanter når du møter til soning. Løslatelse, permisjoner eller fremstilling skal kunne gjennomføres uten bruk av kontanter, og du bes derfor ha med deg med gyldig bankkort til dette bruk.
 • Hvis du bruker medisiner på blå resept må du ha med deg resept fra fastlege. Forskrivningen fra fastlege skal vare så lenge du er innsatt i fengslet. Alle som bruker vanedannende medisiner må ha oversikt over medikamenter og dosering fra fastlege. Det må også fremgå hvor lenge du har brukt disse medikamentene.
 • Ta med medisin for 2-3 dagers forbruk i orginalpakning. Fengslet skaffer de medisiner du bruker under oppholdet, men avhengig av dag i uken kan det ta litt tid å skaffe visse medisiner.
 • Det er ikke tillatt å røyke innendørs i fengslet. Røyking kan kun finne sted i forbindelse med lufting – 1 time om dagen.
 • Du kan søke om å gjennomføre hele eller deler av straffen din i institusjon i stedet for fengsel hvis du trenger hjelp med rus eller avhengighet, spillavhengighet, lettere psykiske lidelser, bo- og arbeidstrening eller har spesielle omsorgsbehov. Det følger eget infoskriv om dette med innkallingen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet? 
Innsatte vil få informasjon bl.a. om rutiner og soningstidsberegning. Innsatte vil også få tildelt kontaktbetjent, og vil bli kontaktet med tanke på sysselsetting.    

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet? 
Det er anledning til å handle fra kiosk en dag    pr uke; kioskvarer, toilettsaker og enkelte matvarer. Vil ellers kunne få kjøpe frimerker og telekort fortløpende.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering? 
Innsatte kan telefonere 20 minutter pr uke.

Hvilke skoletilbud har fengslet? 
Skolen gir tilbud tilpasset den enkeltes behov på grunnskole- og videregående skole-nivå. Kan også bidra med tilrettelegging i forbindelse med studier på høyere nivå.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet? 
Trevareverksted med produksjon av møbler, vaskeri, renhold, kjøkken, vedlikehold.

Hvilke fritidstilbud har fengslet? 
Fengselet har bibliotek med godt utvalg av bøker og film med mer. Det er også en aktiv visitortjeneste som har jevnlige arrangementer for innsatte. Ellers mulighet til trening i gymsal. Noe trening utenfor fengselet for grupper av innsatte. Det er også tilbud en gang i uken om å spille sammen med en instruktør

Annet som er spesielt for fengslet/avdelingen

Fengselet har en rusmestringsenhet med plass til 9 innsatte.

Informasjon til besøkende

Generelt om besøk

 • Hver innsatt kan ha to besøk pr. uke (ett fysisk og ett videobesøk).
 • Alle ordinære besøk varer en klokketime.
 • Besøkende som har lang reisevei kan dersom det er kapasitet få utvidet besøkstid til to timer. Lang reisetid defineres som mer enn to timer en vei.

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte ved avdeling høy sikkerhet Bodø, må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende til avdeling høy sikkerhet Bodø kan søke om besøkstillatelse digitalt. Dette gjøres ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir. Dette vil ta noe lengre tid enn å levere elektronisk.

Opplysningene i søknaden blir sendt til politiet. Fengselet får med bakgrunn i dette eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.  

Ved spørsmål vedrørende besøksklareringen/vandelsjekk og eventuell klage på vedtak kontakt: postmottak.nordland@kriminalomsorg.no.  

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten, eller i selvbetjeningsportalen. 

Som et substitutt for fysisk besøk er det tilrettelagt for videobesøk. Regler for gjennomføring av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel, jfr. Strgjfl §31. Du må være godkjent for besøk for å kunne ha videobesøk.

Besøk kan bestilles på telefon i ukedager klokken 16.00 - 20.00 på tlf: 75 55 94 00

Hva er besøkstidene i fengselet?
Besøkstiden for ordinært besøk er lørdag og søndag i tidsrommene 13.15-14.15 og 14.45 -15.45.
Videbesøk er: Mandag-Fredag 19.45-20.45.

Det anbefales å møte minst 5 min før besøket starter for å få benyttet hele besøkstimen.

NB. Husk legitimasjon og besøkstillatelse.

Hva kan besøkende ha med seg?
Det er ikke mulig å ha med seg verken kontanter, mat eller andre artikler til innsatte i forbindelse med besøk.

Brev/pakker til innsatte
D
et er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, godteri, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert.

Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko og forseglede magasiner. Disse må sendes til innsatte pr. post. Alt som sendes inn til innsatte blir åpnet og undersøkt av ansatt før utlevering.

Ønsker du å gi en pengegave, må den settes inn på vår klientkonto 1503.47.77125 og merkes med navn og fødselsdato på mottaker. 

Kan jeg ringe en innsatt?
Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte disponerer totalt 20 minutter per uke, for utgående samtaler.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det finnes tegnesaker og leker til utlån i besøksavdelingen.

Vi har en egen barneansvarlig i fengselet som jobber spesielt for deg som er barn/ungdom med far eller bekjent som er i fengsel. Barneansvarlig kan du kontakte dersom du har spørsmål og tanker rundt dette. Barneansvarlig skal også sørge for at forholdene i fengselet skal bli bra for deg når du kommer på besøk. Dersom du har forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre besøkene enda lettere, ønsker vi å høre fra deg!

Dersom du er under 16 år, må du komme sammen med en voksen. Ungdom mellom 16-18 år kan komme på besøk alene, men første besøket må være sammen med en foresatt som har besøkstillatelse. Dersom foresatt ikke kan følge, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra foresatt(e) om at du kan følges av en annen person.

Dersom du er 15 år eller eldre, blir vandelen din sjekket hos politiet. Det betyr at fengselet spør politiet om den som søker har gjort noe som ikke er lov. Fengselet ser, for eksempel, spesielt alvorlig på narkotikaforbrytelser.