Kriminalomsorgsdirektoratet publiserer jevnlig oppdaterte nøkkeltall for straffegjennomføring i fengsel og i samfunnet.